Monday, July 27, 2009

JAMBANGAN HADIS BERTANI SATU IBADAH

Saringan ayat-ayat suci al-Quran al-Karim yang berkaitan dengan pertanian dan penternakan untuk dijadikan motivasi diri menjana ekonomi ummah dan memenuhi tuntutan Fardhu Kifayah muslimin.

Himpunan ini secara bertajuk daripada beberapa ayat suci tentang tanaman, ternakan dan buah-buahan yang disebutkan di dalam al-Quran. Sekaligus membuktikan bahawa pertanian adalah satu kerja asas yang paling afdhal untuk keperluan ummah.

Dengan himpunan ayat ini juga menunjukkan bahawa bidang pertanian memulangkan pendapatan yang bersih kerana ia adalah hasil kerja tangan sendiri dan menanamkan perasaan tawakkal kepada Allah kerana petani dan penternak tidak berkuasa untuk menentukan hasil kerjanya berjaya atau sebaliknya.

Petani penternak juga perlu menjaga tatasusila semasa bekerja untuk menjamin kerjaya itu sebagai ibadah dan mendapat keredhaan Allah Azza Wajalla.

Selamat menghayati firman-firman Allah Azza Wajalla tentang pertanian.


TANAM-TANAMAN

1. Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-A’raf ayat 58,
Ertinya: Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah dan tanah yang tidak subur, tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.


2. Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Waqi’ah ayat 63;
Ertinya: Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.


3. Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Baqarah ayat 205;
Ertinya: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kemusnahan padanya, dan merosak tanaman dan binatang ternakan, dan Allah tidak menyukai kebinasaan[130].


[130] Ungkapan Ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang mukmin dan selalu mengadakan kekacauan.

4. Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Baqarah ayat 71;
Ertinya: Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat, tidak ada belangnya." mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya". Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu[63].

[63] Kerana sapi yang menurut syarat yang disebutkan itu sukar diperoleh, hampir mereka tidak dapat menemukannya.

5. Firman Allah s.w.t. dalam surah Ali ‘Imran ayat 14;
Ertinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternakan[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurga).

[186] Yang dimaksud dengan binatang ternakan di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

6. Firman Allah s.w.t. dalam surah Ali ‘Imran ayat 117;
Ertinya: Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merosaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

7. Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-An’am ayat 99;
Ertinya: Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu biji yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

8. Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-An’am ayat 136;
Ertinya: Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternakan yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan sangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". Maka sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka[508]. Amat buruklah ketetapan mereka itu.

[508] Menurut yang diriwayatkan bahawa hasil tanaman dan binatang ternakan yang mereka peruntukkan bagi Allah, mereka pergunakan untuk memberi makanan orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan berbagai amal sosial, dan yang diperuntukkan bagi berhala-berhala diberikan kepada penjaga berhala itu. Apa yang disediakan untuk berhala-berhala tidak dapat diberikan kepada fakir miskin, dan amal sosial sedang sebahagian yang disediakan untuk Allah (fakir miskin dan amal sosial) dapat diberikan kepada berhala-berhala itu. Kebiasaan yang seperti ini amat dikutuk Allah.

No comments: