Tuesday, December 13, 2011

Wanita perlu berusaha menjadi Isteri idaman

Rasulullah s.a.w. pernah berkahwin dengan 13 orang wanita. Sebelas daripadanya pernah bersama dengan Baginda sebagai suami isteri, manakala dua daripadanya diceraikan sebelum mereka bersama. Antara isterinya adalah:

1. Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah r.a.
2. Saudah bt. Zam'ah al-Amiriyah al Quraisiyah r.a.
3. Aisyah bt. Abi Bakr r.a.
4. Hafsah bt. Umar bin al-Khattab r.a.
5. Ummu Salamah Hindun bt. Abi Umaiyah r.a.
6. Ummu Habibah Ramlah bt. Abi Sufian r.a.
7. Juwairiyah ( Barrah ) bt. Harith
8. Safiyah bt. Huyay
9. Zainab bt. Jansyin
10. Raihanah bt. Zaid bin Amrin
11. Maimunah bt. Al-Harith
12. Zainab bt. Khuzaimah
13. Maria al-Qibtiyyah (Maria si Qibti)

Isteri pertama Rasulullah adalah Khadijah dan wafatnya semasa beliau berusia 50 tahun. Beliau merupakan isteri yang tidak pernah dimadukan kerana kesemua isterinya yang dimadukan adalah berlaku selepas daripada wafatnya Khadijah. Kemudian,setelah wafatnya Khadijah 3 tahun Rasulullah berkahwin dengan Saudah.

Saudah adalah seorang janda tua yang kematian suami. Beliau dinikahi Rasulullah untuk perlindungan dan memberi penghormatan kepada bekas arwah suaminya. Beliau mempunyai sikap yang lucu sehingga baginda tersenyum dengan telatahnya.

Kemudiannya, Rasulullah bernikah dengan Aisyah r.a namun, tidak bersama dengannya sebagai suami isteri kerana Aisyah r.a masih terlalu kecil, sehinggalah baginda berhijrah ke Madinah.

Ketika itu, Aisyah berumur 9 tahun sementara Nabi Muhammad s.a.w. berumur 53 tahun. Namun, berdasarkan Ibn Katheer mengatakan didalam kitabnya : (Al-Bidayah wa'l-nihayah, Ibn Kathir, Vol 8, Pg 372,"Asma adalah kakak Aisyah r.a. Asma wafat dalam tahun 73 Hijrah dan umur beliau adalah 100 tahun. Asma` adalah 10 tahun lebih tua dari Aisyah r.a.

{73 Hijrah = 695 Masihi} 695 Masihi bersamaan 73 Hijrah umur Asma = 100 tahun maka 622 Masihi , 1 Hijrah umur Asma = 27 tahun (100 tahun - 73 tahun = 27 tahun ) sehingga umur Aisyah r.a - 17 tahun (10 tahun lebih muda dari kakaknya Asma) 623 Masihi bersamaan 2 Hijrah. Oleh yang demikian, Aisyah r.a berkahwin dengan Rasulullah saw pada umur 18 tahun.

Setelah Aisyah r.a, Rasulullah s.a.w menikahi Hafsah seorang janda yang kematian suami di medan perang. Apabila mendapat berita mengenainya, Rasulullah saw mengambilnya sebagai isterinya atas membalas jasa suaminya yang membantu baginda.

Salamah seorang janda tua mempunyai 4 anak dinikahi Rasulullah kerana suaminya terkorban dalam Perang Uhud dan saudara sepupunya turut terkorban dalam perang itu. Lalu Rasullulah s.a.w. melamarnya. Mulanya lamaran ditolak kerana menyedari usianya yang tua. Kemudian, lamaran kedua diterima dengan mas kahwin sebuah tilam, mangkuk dari sebuah pengisar tepung.

Manakala isteri keenam Rasulullah s.a.w adalah Ummu Habibah seorang janda Ubaidullah yang meninggal dunia ketika di rantau dan di Habsyah dia kehilangan tempat bergantung lalu baginda menikahinya. Melalui al Najashi, nabi Muhammad s.a.w. melamar Ummu Habibah dan upacara perkahwinan dilakukan oleh Khalid bin Said al-As dengan mas kahwin 400 dirham, dibayar oleh al Najashi bagi pihak nabi.

Isteri ketujuh adalah Jiwairiyah. Ayah Juwairiyah ialah ketua puak Bani al-Mustaliq yang memerangi nabi Muhammad s.a.w. dalam Perang al-Muraisi'. Bani al-Mustaliq telah tewas dan Barrah telah ditawan oleh Thabit bin Qais bin al-Syammas al-Ansariy. Thabit mahu dia dimukatabah dengan 9 tahil emas. Barrah mengadu kepada dan Baginda sedia membayar mukatabah tersebut dan seterusnya menikahi Juwairiyah.

Safiyah adalah anak kepada Huyay, ketua puak Bani Quraizah iaitu dari keturunan Nabi Harun a.s. Merupakan isteri kelapan Baginda. Dalam Perang Khaibar, suaminya seorang Yahudi telah ditawan dan Safiyah telah ditawan. Dalam satu rundingan setelah dibebaskan, Safiyah telah memilih untuk menjadi isteri Rasulullah s.a.w. Safiyyah telah meriwayatkan 10 hadis dan meninggal dunia dalam bulan Ramadhan tahun ke-50H (ada yang mengatakan 52H). Dia dikebumikan di perkuburan al Baqi’.

Baginda menikahi isterinya yang ke 9 iaitu Zainab binti Jansyin setelah diceraikan oleh Zaid ibn Harithah (yang pernah menjadi hamba dan kemudian menjadi anak angkat nabi Muhammad s.a.w. setelah dia dimerdekakan). Hubungan suami isteri antara Zainab dan Zaid tidak bahagia kerana Zainab dari keturunan mulia, tidak mudah patuh dan tidak setaraf dengan Zaid.

Isteri Baginda yang ke 12 adalah Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia sewaktu nabi Rasulullah s.a.w. masih hidup.

Isterinya yang terakhir adalah Maria. Maria sangatlah cantik. Banyak sumber Muslim mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w kemudian memerdekakan dan menikahi Maria. (seorang hamba perempuan yang asalnya beragama Kristian Koptik yang dikirimkan sebagai hadiah dari Muqawqis, seorang pegawai Byzantine, kepada Rasulullah s.a.w. pada tahun 628).[1]. Perhatian Muhammad terhadap Maria diyakini menyebabkan kecemburuan diantara isteri-isteri lain. Hal itu tidak dapat teratasi hingga turunnya surah ke-66 dalam Al-Qur'an dengan subjek Maria. Berikut ini adalah bahagian surah tersebut:

Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (semua pembicaraan antara Hafshah dengan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebahagian yang lain (kepada Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafshah dan Aisyah) lalu Hafshah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Surah At-Tahrim [66]:1–5.

Begitulah suruhan Allah untuk Rasulullah mengadili isteri- isterinya yang dimadukan. Disebabkan Rasulullah seorang nabi maka perintah dari Allah s.w.t secara terus. Tetapi suami hari ini juga perlu ingat melalui ayat yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada kalian supaya berlaku adil kepada isteri kalian yang dimadukan. Kita mengambil contoh pernikahan Rasulullah supaya boleh dituruti untuk pernikahan yang bahagia. Walaupun Rasulullah mempunyai banyak isteri, namun baginda cuba berlaku adil kepada isterinya walaupun menimbulkan beberapa kecemburuan dihati isteri- isteri baginda. Jika si suami sudahpun berlaku adil, maka si isterinya pula perlu bermula untuk menjadi isteri solehan dan idaman pada suami mereka. Disini, penekanannya pula pada kaum wanita. Wahai kaum wanita...adakah anda sudah melakukannya? kepada yang belum menjadi isteri adakah anda sudah bersedia menjadi isteri idaman? walau kamu perlu bermadu atau tidak kamu perlu merealisasikannya..renungilah sifat isteri- isteri baginda..yang bergelaran "Ibu orang-orang Mu'min." daripada sifat mereka sebagai isteri idaman yang sentiasa menjaga aqidah islamiyahnya seperti sentiasa ceria, pemalu, sabar,tidak banyak bicara, lembut tutur katanya dan selalu jujur, tidak suka ghibah dan namimah serta sentiasa berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan isteri suaminya yang lain (madunya). Dimana kesemua isteri Rasulullah itu merupakan seorang isteri yang aqidahnya benar, tercermin dari tingkah laku mereka. Bersiap sedia membantu Rasulullah dalam peperangan, menjaga makan, pakai dan melayan Baginda dengan baik. Seperti yang kita maklum, baginda seorang ma'sum. Namun Baginda tetap meminta pandangan dari isterinya Aisyah r.a dan melayannya dengan baik walau ketika masih kecil. Kita sebagai isteri Idaman kepada suami perlulah bersedia memberikan sokongan kepada suami, mendorong suami untuk berbuat baik, agar selalu ihsan dan berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah.” (Al Ahqaf 15).

Kita juga perlu membantu suami agar menjalin hubungan baik dengan saudara-saudaranya sekaligus dalam ketaatan terhadap Allah s.w.t. Perlu dedikasi (semangat hidup) yang tinggi, pandai mengatur rumah tangga serta pandai dalam mendidik anak. Kita sebagai seorang isteri juga tidak perlu menceritakan rahsia rumah tangga serta hubungan suami isteri kepada orang lain sekalipun kedua ibu bapa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

“Sesungguhnya di antara orang yang terburuk kedudukan-nya disisi Allah pada hari kiamat yaitu laki-laki yang mencumbui isterinya dan isteri mencumbui suaminya kemudian ia sebar luaskan rahasianya.” (HR. Muslim 4/157)

Namun, sekiranya untuk mendapatkan bantuan rujukan yang terbaik dalam hubungan suami isteri dan meleraikan perbalahan kita dengan suami, mintalah daripada pihak keluarga yang arif tentang hal ini. Agar hubungan keharmonian rumah tangga bertaut kembali.

Contoh isteri idaman juga hanya bersahabat dengan muslimah yang baik dan bersungguh-sungguh beribadah kepada tuhan Rabbul alamin sehingga dapat menjadi contoh bagi muslimah lainnya. Isteri solehah sentiasa menuntut ilmu agama sehingga dapat mendalami ilmu-ilmu syar’i dalam bab aqidah, akhlak maupun dalam hal muamalah.

Kita juga harus menjaga penampilan dihadapan suami dengan berhias pada hal-hal yang mubah dan menyenangkan hati suami.Jika berada diluar rumah pula, harus minta izin suami, menutup aurat sehingga tidak menampakkan perhiasannya serta tidak perlu kepada berwangi-wangian sehingga menarik perhatian ramai terutamanya lelaki yang bukan muhrim. Kita sebagai isteri solehah juga tidak perlu keluar rumah kecuali untuk tujuan syar’i, seperti bekerja atau dalam urusan keperluan yang sangat membutuhkan untuk keluar rumah, misalnya anak sakit atau membeli barang keperluan yang sudah kehabisan.

Wallahua'lam.

Sunday, December 11, 2011

Bumi Haram : Ku hitung setiap detik untuk berjejak kembali
Bisakah aku dijemput lagi sebagai tetamuNya sebelum menghembus nafasku yang terakhir?...Semangatku bukan sekadarnya berjejak atau kembara, namun untuk terus menetap dan bersemadi di bumi persemadian jasad Baginda Rasulullah s.a.w..untuk terus menerus mendapat syafaatnya..inyaAllah...dengan izinMu ya Allah.

Friday, December 9, 2011

Hormati suami kalian walau untuk poligami

Bersabda baginda yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim "Sekiranya aku ini orang yang menyuruh mana- mana orang supaya sujud kepada orang lain, tentu sekali aku akan menyuruh isteri sujud kepada suaminya."

Rasulullah bersabda “Wanita yang taat terhadap suaminya, diminta ampun oleh burung di angkasa, ikan-ikan di dalam air, malaikat di langit, matahari dan bulan, selama wanita itu ada dalam kerelaan suaminya. Dan setiap wanita yang derhaka kepada suaminya, maka kepadanyalah laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Dan setiap wanita yang bermuka masam pada suaminya, ia adalah dalam kemurkaan Allah Ta’ala sampai ia (wanita/isteri) bersenda gurau dengan suaminya dan ia meminta kerelaanya. Dan setiap wanita yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, malaikat melaknatnya hingga ia pulang.”(Riwayat Al Bazzar).

Secara terangannya Rasulullah menyuruh kaum wanita untuk mentaati suaminya untuk mendapat keredhaan Allah...Namun...ada jugak disebabkan beberapa perkara telah membuatkan isteri- isteri memarahi suami mereka..sehingga mewujudkan dendam didalam hati mereka. Disebabkan itulah membuatkan mereka kurang menghayati sebarang hadis dan apa yang diperintahkan Allah s.w.t..sekaligus demi memuaskan diri sendiri, mereka sanggup berlaku yang tidak sepatutnya terhadap suami- suami mereka.

Antara faktor utama berlakunya hal isteri yang tidak menghormati suami adalah kerana pengaruh dari faktor sosial dan persekitaran. Antaranya isteri mempunyai kawan lelaki dan tidak membataskan pergaulan mereka sehingga membuatkan mereka tergelincir dan berlaku curang. Adakalanya hasutan rakan perempuan lain yang tidak senang lihat kita bahagia dan memberikan contoh suami mereka curang diluar tanpa menyiasat terlebih dahulu. Ada pula suami meminta kepada isteri mereka untuk berpoligami tetapi tidak diterima oleh isteri mereka. Isteri begini membuat kesimpulan bahawa suami mereka sudah mempunyai orang lain dan tidak menyayangi diri mereka. Jesteru itu membuatkan diri mereka berdendam dan tidak mahu menunaikan hak- hak suami mereka sekaligus membuatkan mereka menjadi wanita nusyuz.

Sememangnya rata- ratanya kaum wanita tidak dapat menerima poligami. Bagi mereka suami adalah hak mereka seorang. Mereka lupa bahawa segala yang kita miliki diatas dunia ini adalah pinjaman dari Allah s.w.t. Sekiranya perkara ini dapat diterima oleh wanita perkara sebegini tidak mungkin akan berlaku. Ini kerana wanita yang memahmi adalah wanita yang ikhlas dan sangat mencintai Allah s.w.t..menerima kehendak Allah s.w.t.

Hal ini mungkin tidak boleh menyalahkan wanita sebegini 100%.. tetapi ia berlaku disebabkan dari segi faktor persekitaran dan masyarakat yang perlu diberi perhatian. Ini kerana masyarakat itu sendiri sering menggambarkan perkara yang negatif apabila melibatkan soal poligami. Tidak kurang ramai yang mencemuh dan memandang serong apabila wanita dimadukan atau bermadu. Bagi kebanyakan masyarakat, isteri kedua, ketiga dan keempat sering dituduh sebagai perampas. Sekaliguis mendoakan sesuatu yang tidak baik seperti pernikahan mereka tidak akan berkekalan. Inilah yang membuatkan seseorang wanita itu buntu dan memikirkan perkara negatif apabila melibatkan poligami..maka sekiranya mereka menghadapinya, mereka tidak teragak- agak menuntut cerai. Malah sekiranya suami tidak emnceraikan mereka, mereka mula tidak menghormati dan tidak menjaga adab dan hak kepada suami mereka.

Hal yang mudah ini menyukarkan wanita memasuki syurga Allah s.w.t. Wahai wanita dan masyarakat...sedarilah..jika kamu menghina dan mengutuk poligami seperti anda mengutuki Allah pencipta alam raya. Mengapakah anda tidak mahu menerima perkara ini? Adakah anda sedar bahawa ini semua daripada Allah s.w.t?

Wahai muslimah yang solehah dan sentiasa berusaha mencintai, menjaga hak suaminya untuk mendapat redha Allah s.w.t...!!! Kalian perlu membuka hati untuk menerima poligami sekiranya itu yang diperlukan oleh suami kalian. Janganlah kalian bersosial dengan lelaki yang bukan muhrim tanpa batasan...janganlah kalian mendengar hasutan teman yang menuduh suami kalian begitu dan begini...tetapi kalian perlu memberikan keikhlasan dan kepercayaan kerana Allah s.w.t. kepada suami kalian...pintalah kepada Kholik agar suami kalian terhindar dari melakukan sebarang dosa dan benda yang tidak sepatutnya sehingga beroleh kemurkaan Allah s.w.t, keluarga dan masyarakat.

Berbanyaklah redha...ikhlaskan dirimu kerana Allah ta'ala.

Thursday, December 8, 2011

Jenis Perkahwinan: Cubalah poligami cara Rasulullah...
Jenis perkahwinan adalah seperti berikut;

Poligami

merupakan perkahwinan lelaki dengan ramai wanita. Kajian mendapati pengamalan ini dilakukan oleh hampir kesemua bangsa di dunia. Namun, kebanyakan mengamalkan poligami tanpa had dan batas. Sebagai contoh ada agama di negara China yang membolehkan perkahwinan sehingga 130 orang isteri. Pada syariat Yahudi, poligami dibenarkan tanpa batas. Hanya Islam sahaja hanya membenarkan berpoligami sehingga empat orang isteri diwakili dengan syarat-syarat tertentu.

Poliandri

merupakah perkahwinan yang berlaku antara seorang perempuan dengan beberapa orang lelaki (konsep songsang dari poligami). Perkahwinan ini sangat jarang berlaku kecuali di Tibet, orang-orang bukit di India dan masyarakat jahiliah Arab. Contohnya masyarakat Juansuwaris apabila saudara lelaki yang tua mengahwini seorang wanita, wanita itu juga menjadi isteri untuk semua saudara-saudaranya. Amalan ini merujuk kepada kitab Mahabhrata.

Monogami


merupakan cara perkahwinan tunggal iaitu perkahwinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sahaja. Sesetengah agama seperti Kristian mengamalkan perkahwinan jenis ini kerana menganggap perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan adalah untuk sepanjang zaman. Oleh itu, penceraian tidak diiktiraf sama sekali (seperti mazhab Katolik).

Disini secara jelasnya, Islam itu indah apabila membenarkan poligami dengan bersyarat. Ia tidak menganiaya kaum wanita. Sebagai contohnya...lelaki Islam hari ini kebanyakannya berpoligami kerana merupakan seorang pecinta kepada wanita dan tidak puas hanya dengan seorang wanita sahaja untuk dijadikan sebagai isteri. Tetapi contoh dari Rasulullah...baginda berpoligami bukan kerana nafsu. Tetapi masih ada yang tidak berpuas hati dan ingin menjatuhkan baginda. Seorang penulis barat, Nazmi Luke.. yang mengkaji pola perkahwinan baginda dengan menyatakan baginda seorang yang gila seks dan kaki perempuan di zamannya kerana beristeri ramai. Sungguh menyedihkan kerana fakta itu bercanggah dengan perkara hakikat dan yang sebenarnya. Baginda memperisterikan isterinya adalah kerana kasihan dan kesemua dari mereka adalah janda (hanya Aisya r.a sahaja anak dara). Ini membuktikan bahawa pertuduhan itu tidak benar.

Sunnah Rasulullah s.a.w beristeri ramai kerana untuk membantu para wanita yang mengalami kesusahan dan kesukaran hidup. Contohnya kebanyakan janda yang diperisterikan Rasulullah adalah yang kematian suami. Disebabkan kerana kasihan dan mengelakkan fitnah kepada wanita tersebut yang tiada pelindung dan pendamping hidup, maka Rasulullah memperisterikan mereka. Begitu mulia niat dan perlakuan Rasulullah...bukan nafsu semata- mata seperti poligami yang berlaku dizaman umatnya kini. Maka...poligami itu indah bukan untuk seronok, tetapi berlaku adil kepada kesemua isteri yang dinikahi seorang lelaki, tetapi memberikan kesempurnaan kepada golongan wanita yang melarat, tiada penggantungan. Sekaligus, melengkapkan sebuah kehidupan yang teratur dan sempurna kepada mereka.

Baginda memberikan hak kepada isterinya dengan bersabda bahawa "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak memburuk- burukkannya dan tidak mengongkongnya kecuali didalam rumah." Riwayat Abu Daud.

"Ketahuilah! bahawa hak- hak wanita- wanita atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dengan memberi mereka makan dan pakaian."

"Ketahuilah! hendaklah kalian berkelakuan baik dengan wanita, kerana mereka ibarat tawanan disisi kalian."

Sunnah Rasulullah s.a.w mewajibkan isteri- isterinya mengamalkan seluruh ajaran Islam, segala etikanya supaya mereka dapat mengawal kebebasan keluar rumah, berhias diri di luar dengan batasan pergaulan sosial antara lelaki yang bukan mahram. Baginda memberikan penjagaan dan perlindungan yang secukupnya terhadap kesemua isteri baginda. Baginda juga berlaku adil terhadap isterinya dalam urusan makan, minum, pakaian dan giliran. Tidak sesekali berlakunya perkara kecurangan, khianat dan menzalimi isteri baginda dalam pernikahan poligaminya.

Maka, wahai muslimin sekalian...adakah anda berdaya melakukan seperti sunnah Rasulmu?? Benar, kemanisan poligami itu terletak pada niat sebenar seseorang lelaki yang mengahwini isteri- isteri mereka. Sekiranya hanya berlandaskan nafsu semata- mata ia bukanlah cara Islam berpoligami...bukan dari amalan Rasulnya.

Note: Poligami itu tidak salah jika niat anda itu adalah benar disisi Allah. Maka perbetulkan niat anda dan berpoligamilah....kalau kena cara dan niatnya. Saya juga sangat menyokong poligami 100%...kerana saya juga salah seorang dari wanita bermadu. ;-)

Wallahualam.

Wednesday, December 7, 2011

Jom kita pakat nikah..

Memetik kata baginda (Muhammad s.a.w), supaya berita ini disampaikan kepada semua kaum wanita yang bertemu dengan anda untuk patuh kepada suami dan menjaga hak mereka…kerana ganjaran pahalanya berupa sebuah pahala jihad…yah…itu dia…maksudnya…wanita kena sebarkan berita ini kepada semua wanita di seluruh dunia yang beragama Islam dan masih available untuk bernikah dan sudahpun mempunyai suami supaya mentaati suami- suami mereka kerana pahalanya serupa dengan pahala jihad fisabilillah…Allahuakbar..!!! besar tu pahalanya…jadi…kebanyakannya di Malaysia…rata- ratanya ramai yang dah ‘planning’ baik untuk bernikah di hujung tahun ini. Jadi segerakanlah…jangan melambatkan pahala besar ini..yang tak jadi pun jadikanlah…kalau bukan jodoh kalian dengan kekasih kamu sebelum ini…maka bersegeralah mencari pengganti…kerana hidup bukan semakin muda tapi semakin tua…renung renungkanlah…huhu..Namun, pernikahan bukanlah sekadar seronok- seronok atau sebuah pertunjukkan untuk bermegah kemudiannya berakhir dengan penceraian. Namun ia harus mendalami maksud tersirat dan erti sebenar sebuah pernikahan.

Pernikahan dalam Islam perlu dilaksanakan sesuai dengan keinginan Allah sebagai contoh pernikahan Rasulullah saw. Jadi tidak perlulah kita meniru nilai dan perilaku Barat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dan ia merupakan bid'ah atau kurafat. Tidak perlu berlebihan seperti persandingan yang bersifat menunjuk dan melakukan mengikut adat dan sebagainya.

"Barang siapa yang membuat- buat dalam urusan (agama) kami ini amalan yang bukan darinya, ia tertolak." (HR. Bukhari dan Muslim). Jadi besederhanalah sekiranya anda menempuh alam pernikahan kalian ye...sesuai dengan apa yang disyariatkan kesemuanya ada di syariatkan dalam Surah An-Nisaa': ayat 1 & 3. Surah An-Nuur: ayat 32, Surah An-Nahl: ayat 72, Surah Yaasin: ayat 36, Surah Ar-Rum: ayat 21, Surah Adz-Dzariyaat: ayat 49, Surah Luqman: ayat 10, Surah Qaf: ayat 7 dan Surah Asy-Syu’araa: ayat 7...semak sekiranya anda berkesempatan.


Syarat bakal suami yang mesti dipilih dan layak untuk bernikah adalah seperti berikut:

1)Seorang Islam
2)Lelaki yang tertentu
3)Bukan lelaki mahram dengan bakal isteri
4)Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut
5)Bukan dalam ihram haji atau umrah
6)Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
7)Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa
8)Mengetahui bahawa perempuan yang hendak dikahwini adalah sah dijadikan isteri

ciri ciri mereka...
beriman & bertaqwa kepada Allah s.w.t
* bertanggungjawab terhadap semua benda
* memiliki akhlak-akhlak yang terpuji
* berilmu agama agar dapat membimbing bakal isteri dan anak-anak ke jalan yang benar
* tidak berpenyakit yang berat seperti gila, AIDS dan sebagainya
* rajin berusaha untuk kebaikan rumahtangga seperti mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan keluarga.

Manakala Syarat yang patut dijadikan bakal isteri

1)seorang Islam
2)Perempuan yang tertentu
3)Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
4)Bukan seorang khunsa
5)Bukan dalam ihram haji atau umrah
6)Tidak dalam idah
7)Bukan isteri orang

Ciri-cirinya pula...

* beriman & solehah
* rupa paras yang sedap mata memandang, dapat menyejukkan hati suami
* memiliki akhlak-akhlak yang terpuji
* menentukan mas kahwin yang rendah
* wanita yang subur
* masih dara
* berasal dari keturunan yang baik
* bukan keturunan terdekat
* tidak memandang harta semata-mata

Hukumnya pula...adalah wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga boleh menjatuhkan ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. Disini mampu bermaksud (mampu membayar mahar-mas kahwin dan nafkah kepada bakal isterinya).

Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.

Harus kepada orang yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkahwinan

Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri, sama ada ia kaya atau tiada nafsu yang kuat

Haram
kepada orang yang tidak berkempuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan berkahwin serta akan menganiaya isteri jika dia berkahwin.

Banyak lagi bab nikah kalau nak sentuh sepenuhnya... ") ini hanya yang asas..kita berjumpa di lain entri ek...

Maka...kesemua dari anda ada yang memiliki ciri diatas?? segeralah berjumpa tok kadi...selamat bernikah...! p('0')/

Saturday, November 26, 2011

Doa di permulaan dan pengakhiran tahun Hijrah

Tahun baru Hijrah 1433H akan muncul selepas waktu maghrib. Bacaan doa Akhir Tahun Hijrah 1432H pada penghujung waktu Asar, kemudian disusuli dengan membaca doa Awal Tahun Hijrah 1433H selepas waktu maghrib. Doa-doa tersebut adalah seperti berikut:


Doa Akhir Tahun 1432H

Doa Awal Tahun 1433H


Wednesday, November 23, 2011

Mencontohi dakwah arwah Afnan

Pernahkanh anda berfikir untuk menjadi burung merpati putih yang sangat cantik terbang meninggi ke langit berbeza dengan burung pipit yang terbang banyaknya diangkasa? Maka jawapannya dengan berdakwah dalam pelbagai cara. Terutamanya mengajak non muslim manganuti Islam.

Pernahkah kita bertanya pada diri kita pada usia mencecah separuh abad ini... sudah berapa ramaikah kita berdakwah menyeru non muslim memeluk agama syumul ini? walau hanya dalam lingkungan gaulan seharian? tentu hanya seorang nisbah seribu sahaja, bukan?

Pernah atau tidak kita mendengar bahawa seorang kanak- kanak kecil yang solehah (arwah) di Indonesia (cerita benar) telah berjaya berdakwah sehingga orang gaji dan dokter Amerika yang merawatnya memeluk Islam dihadapannya sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir..sedangkan dia di ketika itu masih terlalu kecil untuk berdakwah...jawapannya tentu sudah ada yang tahu dan segelintirnya hanya membiarkan sahaja cerita itu berlalu pergi..tanpa mengambil sebarang iktibar darinya.

Namun, sedarilah...inilah kekuasaan Allah, tuan- tuan...biliknya meninggalkan aroma kasturi selama 4 hari...itu merupakan syafaat untuknya sebagai seorang pendakwah fisabilillah. Lihatlah kekuatan imannya dan kelemahan iman kita. Sedangkan kita masih tidak mampu untuk membawa seorang pun masuk Islam. Malah yang terkeluar dari Islam pula yang semakin menjadi- jadi. Bahkan juga kita tidak mampu menghalangnya. Inilah penangan dunia akhir zaman. Tetapi demikiankah sahaja? Cukupkah dengan hanya mengeluh begitu tanpa bertindak kepada apa- apa?

Hal itu merupakan pengajaran yang mesti dijadikan iktibar dan memberikan kita semangat untuk terus menerus berdakwah pada agama Allah. Mengharapkan redha Allah...untuk mendapatkan hallawatol iman...

Sudah tentulah untuk berdakwah bukanlah perkara yang mudah dan tentu saja ada yang berkata didalam hati (eleh...! penulis hanya pandai bercakap sahaja sedangkan penulis juga sama...masih tidak mampu berdakwah kepada non muslim untuk peluk Islam). Ya benar pendapat itu...kerana penulis juga masih belajar dan sentiasa belajar cara untuk berdakwah dengan menggunakan pendekatan yang paling halus dan benar- benar terkesan kepada non muslim yang hendak didakwahi.

Tetapi ia tidak terhad buat penulis sahaja...kerana penulis hendak mengajak kepada semua agar maksud ini bukan hanya dilaksana oleh beberapa orang dari kita tetapi mengajak kepada semua pembaca untuk menilainya dan bersama- sama menyahut cabaran penulis untuk berdakwah pada cabang dakwah ini. Walaupun sukar, namun belajar untuk menyelamat dan menyemarakkan Islam dimuka bumi ini. Biarkan Islam melingkari dengan cahayanya yang banyak dan berseri seri mampu menawan dan melembutkan hati mereka bersama kita menganuti agama penyuluh hidup ini. Tambahan pula kita diambang pengakhiran 1432H...semoga semangat juang untuk menegakkan syiar Islam ini dapat diutamakan dan menjadi gagasan dakwah yang mampu direalisasikan oleh pejuang Islam akan datang.

Jikalau hanya tahu berdakwah hanya pada tulisan juga merugikan...sekurang kurangnya biarlah kita berbuat segalanya dengan bersungguh sungguh demi agama Islam. Ia bukan untuk bekalan hari ini tetapi untuk hari esok yang kita tidak tahu sudah di penghujungnya atau tidak. Ikutilah kisah dakwah islamiyah dari arwah Afnan anak kepada Ummu Mariah Iman Zuhair itu. Walaupun dia dalam keadaan sakit dan sebelum sakitnya sentiasa bersyukur dan redha atas apa yang menimpanya. Sangat tulus, sentiasa sahaja bertahmid sekerasnya kepada Allah...yang cekal hatinya...yang teguh imannya yang halus bicara dakwahnya sehingga dikasihi mualaf- mualaf itu. Semoga kita juga dapat mencoontohi si kecil itu. InsyaAllah.

Hendak berdakwah mestilah mengena cara tertibnya...pohonlah pada Allah...bacalah seberapa banyak siri berdakwah..agar anda bisa berdepan dengan mereka sehingga membuatkan mereka menerima dan mengakui kebenaran Islam..hanya dengan kepandaian anda memperhalusi cara dakwah anda. InsyaAllah Allah senantiasa menyertaimu.

Tuesday, November 22, 2011

Jom berhijrah...!!!

Tak berapa hari lagi kita nak menyambut awal muharram 1433H...banyak perkara yang kita telah belajar dari kesilapan lepas..Maka, melangkahnya kita ke tahun yang baru,lakukanlah pelbagai perubahan yang membawa kita melangkah setapak kehadapan...penghijrahan kearah kebaikan seperti menjaga etika terhadap Allah, Al Quran, Rasulullah, diri sendiri (taubat, muraqabah, muhasabah hitung diri dan mujahadah lawan nafsu)juga kepada manusia. Manusia disini merangkumi kesemuanya bermula dari ibu bapa, anak, anak, adik beradik, suami dan isteri, kaum kerabat, sahabat handai, jiran tetangga, muslim, non muslim juga kepada haiwan.

Penghijrahan juga perlu dilakukan untuk mematangkan diri dan fikiran seperti menjaga etika makan minum, memenuhi dan menghadiri undangan, bermusafir, berpakaian, sifat fitrah (5 fitrah) dan etika tidur yang kesemuanya ada diusul dalam kitab fiqh. Bacalah...semoga ia memandu dan memberi panduan buat anda untuk melakukan penghijrahan di awal tahun Islam ini. Fahamilah erti sebenar sebuah penghijrahan dan aplikasikannya.

Berhijrah juga perlu bagi menghilangkan sikap lemah dan malas malah sentiasa berusaha untuk memperkayakan ilmu pengetahuan Islam. Ia sekaligus dapat memberi anda peluang untuk bersama menjalankan aktiviti dakwah Islam yang besar supaya memperoleh syafaat dari tuhanmu.

Jikalau mampu dan berpeluang untuk melakukan penghijrahan dari segi tempat juga lebih baik...dan seeloknya tentulah dibumi Arab iaitu Madinah yang bersatu dengan tubuh Rasulullah s.a.w...Madinah yang memasukinya terasa kebesaran dan kehebatan seolah melihat Rasulullah s.a.w....Madinah yang Allah memilihnya sebagai tempat penghijrahan Baginda..persemadian jasad Baginda, yang penuh iman, yang dititip doa Baginda supaya para mukmin selalu mencintai tanah haram yang makmur dan penuh dengan barokah ini...Madinah yang bersih dari syirik, keberkatannya berganda- ganda berbanding Makkah, syaitan berputus asa di buminya, Dajjal tidak boleh memasukinya, tidak dimasuki wabak taun, gesaan kepada umat Islam untuk meninggal dunia di Madinah... Madinah yang menolak kekejian, syafaat bagi sesiapa yang bersabar atas ujian di Madinah, orang bukan Islam tidak boleh memasukinya, alim ulama'nya lebih alim berbanding yang lain tanahnya sebagai penyembuh (syifa') dan tamar bumi Madinah pelindung dari racun dan sihir.

Kesemua penghijrahan dilakukan semata- mata untuk mencari bahagia dan redha Allah. Adakah anda sudah bersedia dari segi jiwa dan mental? renung- renungkanlah...yang kesemuanya kita lakukan lillahita'ala. Sudah pastilah Allah akan sentiasa bersama kita, itu janjiNya.. jika kita selalu mengingatiNya, mengadu padaNya, memohon padaNya, melakukan segala suruhanNya juga meninggal laranganNya. Segalanya hanya wadud.

Mari kita imbau...bagaimana Baginda Rasulullah s.a.w melakukan penghijrahannya yang terpaksa keluar dari kota Makkah dari alamat mimpi yang diberikan dengan perasaan sedih kerana masyarakat Makkah yang keras hati tidak mahu menerimanya juga dakwahnya. Maka, penghijrahan dilakukan baginda ke Madinah yang mana masyarakatnya menerima baginda dengan lapang hati. Disini kita boleh mengambil iktibar betapa baginda sukar diterima oleh golongan yang membencinya. Namun, kerana semangat juangnya dalam memperkembangkan agama Islam, maka hari ini kita adalah umatnya yang paling beruntung kerana dilahirkan dan celik dengan agama yang sempurna dan benar. Betapa sukarnya dahulu baginda melalui kesengsaraan memperkenalkan agama Islam itu agama sejagat. Betapa baginda melalui pengalaman yang sangat dahsyat sebagai seorang manusia...walaupun baginda itu nabi yang ma'sum.

Kita walau sedikit sama- samalah memperingati antara satu sama lain dalam hal keagamaan. Ini kerana kita sudahpun sedia maklum bahawa agama ini benar dan bersedarlah sesama kita dalam beragama. Hanya dengan cara ini sahaja yang boleh kita lakukan...kita tidak mampu nak memerangi musuh Islam melalui peperangan. Maka, pergunakanlah cara komunikasi global ini. Tapi harus diingat..jangan tersalah menyebar maklumat pulak...kelak kita bersoal jawab dengan Allah kerana menyalah laku dalam berdakwah.

Friday, November 18, 2011

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku disebalik penghinaan wujud hikmah yang tersembunyi.

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku jikalau hari ini kita dikeji dan dipijak kelak akan didarjatkan oleh Allah

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku di setiap sakit dan jauh hatiku akan sentiasa ditenangkan Allah

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku setiap kesakitan ada penyembuhan

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku jika orang membenci kelak ada orang menyukai

ku percaya hanya bila Allah bersamaku jika kita bertemu dengan seorang yang berbeda kelak akan ditemukan dengan yang sama

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku kegagalan cita, cinta dan harapan kelak berganti dengan kejayaan

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku titisan air mata mengubah kegembiraan

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku setiap janji yang tidak tertunai kelak akan dibayar dan dipenuhi

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku setiap ujian yang menimpa akan ditemukan kebahagian dihujungnya.

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku Allah memberikan yang terbaik kepada kita dari hari semalam

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku cintaNya tidak semu dan tidak menyakitkan

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku hanya Allah berhak kita cintai selain keluarga dan sahabat

Ku percaya hanya bila Allah bersamaku dengan takdirNya merencana kepada segalanya

kuhadap dan bersujud kepada Allah hingga akhir hayatku...semoga Allah memberikan yang terbaik kepadaku..menukar cerita bahagia daripada derita semalam. Ku percaya dengan zatnya dia ada untukku.Ku percaya Allah bersamaku.

Thursday, November 17, 2011

Pinta Allah jaga lakumu

Adakah kamu merupakan seorang dari yang cemerlang.. sensitif dan istimewa?. Tetapi kamu masih ragu mengenainya? Ini pasti kerana kamu masih tidak terlepas dari berbuat kesalahan. Kamu tentunya mahu melakukan segala sesuatu dengan baik tetapi sangat sukar... Benar, setiap dari manusia itu berbeza. Maka, kamu juga mahu menjaga hati orang lain.. tetapi kamu tidak tahu bagaimana caranya bukan? Ya, mendengarkan mata hati tidak selalunya tepat.

Kadangkala kamu hanya menjangkakan namun, lain pula yang terjadi. Ini jelasnya, kerana mata itu belum terbuka. Dengan cara yang bagaimana membukanya? Dengan cara mengingati dan meminta kepada Allah s.w.t. kerana segala rahsia yang tersembunyi itu semua dariNya. Namun, sekiranya mata hati kamu telah dibuka dan berlaku perkara yang tidak diingini pula…ia dipanggil ujian.

Maka, ia bukanlah kerana mata hati kamu masih tertutup setelah kamu serahkan jiwa dan raga kamu pada Kholik, tetapi ia adalah dugaan kepada setiap umatNya bagi menguji kesabaran dan ketaqwaan kita kepadaNya.
Segala tingkah lakumu harus beserta ingatan kepadaNya. Kamu perlu menjadi seseorang yang peka terhadap apa yang dipikir dan dirasakan juga oleh manusia lain terutamanya kepada mereka yang tersayang iaitu keluarga serta rakan taulan. Maka, apabila berhadapan dengan orang tersayang kamu harus minta pada Allah, supaya tidak ada perkara yang dapat mengecilkan hati mereka. Tidak akan melaku perkara yang tidak sepatutnya dari setiap tingkahmu. Kadangkala kita sering melupakan hal ini…lupa padaNya..jesteru itulah, kita tidak dapat pertolongan dariNya. Inilah yang berkaitan dengan mata hati tidak terbuka seperti yang disebutkan tadi.

Sama juga halnya jika kamu ingin mengembangkan bakat kamu untuk menjadi seorang yang berbakti kepada masyarakat, agama dan negara namun, tidak dapat berbakti kerana bermasalah dengan manusia. Ketahuilah, setiap dari kamu itu punya keistimewaan tersendiri. Pembawa kepada fungsi- fungsi tersendiri…kita saling melengkapi. Maka, ingatan itu mestilah wujud agar kita sentiasa meminta kepadaNya untuk mendapatkan hubungan baik dengan manusia. Setiap yang kamu lakukan kepada manusia lain dan menjaga keharmonian muka bumi Allah ini dengan makmur, maka kamulah insan yang dipilih ke jannah.

Ia hanya perlu meminta kepada Allah s.w.t supaya menjadikan diri anda seorang yang pengkaji perasaan manusia terutamanya orang yang kita sayangi supaya tiada berlaku sebarang permasalahan diantara mereka. Cubalah mengaplikasikannya. Nescaya tiada permasalah yang berlaku kerana kamu ternyata sudah tenang. Apabila mata hatimu dibuka…maka tiada kekalutan lain yang bersarang.

Wujudkan kemahiran dari segi psikologi yang pintar dalam dirimu. Ia mampu membuatkan kamu segera menghargai dan memahami manusia lain dengan cara yang paling baik. Kita hidup di dunia ini dalam lingkungan manusia yang begitu ramai. Hanya dengan kepekaan dari redha Allah sahaja dapat mewujudkan satu faedah dalam memperolehi hubungan kasih sayang yang harmoni.

Maka, sebelum kamu mulakan dengan orang lain cubalah kamu mulakan dengan orang yang kamu sayangi…minta pada Allahmu..yang mana sebelum kamu mulakan sesuatu bahkan untuk meminta segelas air sekalipun ingatan kamu mestilah berpusat terus kepada Allah supaya Allah menjagai segala tingkah kita agar tidak salah laku di hadapan dengan orang yang kita sayangi.

Setiap helaan nafasmu, setiap detikan hatimu, setiap hayunan langkahmu, setiap capaian tanganmu, setiap bicara lidahmu, setiap perahan akalmu itu… haruslah memikirkan Yang Maha Esa kerana disitulah penyelesaian terhadap segala permasalahan dan ujian yang kamu hadapi. Dengan hanya meminta Allah menjaga adab- adabmu kepada manusia.

Wednesday, November 16, 2011

Pilihlah.. apa saja yang kita suka..Ngaumannya memang gah...seolah olah kita yang bawak..huh...jenis super bike ni...sape sapa yang tak minat pun rasa macam nak bawak dan nak tunggang...personaliti orgnya pun kita dah tahu mcm mana...jenis sportie...sukakan aktiviti mencabar dan menggilai sukan bermotor. Lengkap dengan sut...jaket kulit sarung tangan, seluar, kasut ngan helmet...cair perempuan yang tengok..tapi perempuan pun ada juga yang bawak motor berkuasa tinggi ni...gua mmg respect pada wanita- wanita ini...anda sememangnya hebat!!..itulah...kalau masa boleh diundur...kot sekarang...aku yang dok bawak bike Z3 ni.. haha berangan btol!.

Tapi kekurangannya adalah....!!!!....

1. Bila hujan kena berenti...

2. Bila excident teruk jugak..sebab hanya diri dan motor..x de pelindung

3. Susah jugak kalau nak angkut anak dengan bini...huh..

4. Kalau tetibe enjin terjammed parahhh...

5. Tengok semua segak...tapi bile dah turun..bukak jaket...huh...bau badan menyeringaii... hapak..maklumlah...tengah panas pakai jaket..memanglah berkuap!!pheh3x...(lainlah kalau mcm shahid kapoor...belakon x yah pakai jaket ngan helmet)..-(lainlah kalau pakai virago...atau harley..rasa x perlu jaket sangat kot..selamba t- shirt je- bijoks).....

6. Kadangkala mendorong pada pergaulan bebas dan maksiat...huhu...maklumla...pemandu hebat membonceng aweks- aweks masing- masing..

7. Masa bawak laju tak terasa..kalau jalan jem nahas...berat tu..jangan tersalah sadung kaki pulak...jawabnye terbalikla motor tu..kuang3x...macam cerita 'needing u'..haha.

8. Akan timbul perasaan ujub dalam diri...rasa hebat, sempurna..hensem. benda ni memang x dapat lari kerana kita manusia yang bukan masum.

Apa yang penting...pakailah apapun...asalkan hati kita suka..tak buat perkara salah..yang melampaui batasan agama tanpa wujud perasaan takabbur, berlagak...meninggi diri dan perasan!...

*note: Pakai kete kodok ngan mini pun ok ape...antik...seni...suke..k, chows..(time meragam yang tensen tu...manja!!!)

Sunday, November 6, 2011

Bergembiralah di hari raya..
Salam Aidiladha...

senyum...bergembira..berkorban...serahkan hati anda kepadaNya...insyaAllah...semuanya akan sempurna. Marilah bergembira. Hilangkan duka lara...luka semalam biarkan.. membuang keseluruhannya..walaupun tidakkan pernah hilang..basuhkanlah ia...membasuh juga karat hitam dihati anda... basuh luka lama agar lukanya hanya berparut namun tidak akan terbuka. Pasrah padaNya...terima dengan hati yang ikhlas...ikhlas padaNya. Insyaallah diri tidak selamanya luka dan sugul. diri ini berhak diberikan kegembiraan dimana ia seperti juga kita bersyukur dengan apa yang ditentukanNya. lihat bunga yang sentiasa kembang itu...membayangi diri anda seperti bunga itu...sentiasa segar, harum dan menceriakan hati yang duka pabila melihatnya...kita akan berada dalam kegembiraan. Insyaallah...kesemua itu adalah dari Allah...makhluk Allah. Maka kita perlu mensyukuri nikmat kegembiraan yang diberikan oleh Allah s.w.t...maka kalau nak selalu senyum bayangkan diri anda seperti bunga...lihatlah makhluk alam yang lain... yang membolehkan anda tersenyum kegumbiraan.

....sambungan Lavender

Kebiasaannya bunga-bunga Lavander ni diekstrakkan menjadi pati minyak essential. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang didatangkan khas dari kawasan-kawasan Mediteranean, dan jarang didapati di Malaysia hanya ditanam dikawasan Cameron sahaja. Dengan warna bunganya yang berwarna ‘lilac’ atau ungu muda itu membolehkan Lavender senang dikenali tambahan pula tumbuhan ini mempunyai keistimewaan terapeutik dan sifat-sifatnya yang tersendiri dan mampu mengurangkan tekanan yang teruk (kerunsingan), menurunkan tekanan darah, menenangkan diri serta menguatkan saraf-saraf. tanaman ini juga mampu mengendurkan dan meregangkan otot-otot, mungurangkan ketegangan serta berupaya memberikan tidur yang lebih lena. Selain itu juga, ia mampu meningkatkan fungsi-fungsi pernafasan, menceriakan dan mengawal ‘mood swing’ atau ketidakstabilan emosi. Pati minyaknya juga boleh membasmi kuman serta menghalau serangga kerana kebencian haiwan tersebut terhadap bau Lavender.

Jadi sesiapa yang sentiasa kerunsingan eloklah menggunakan aroma essential terapi Lavender yang sangat sesuai digunakan di Bilik tidur, ruang tamu serta bilik bacaan.
so tunggu apalagi...ayuh...!!!kita guna Lavender barulah tak ada yang marah- marah, masam muka, dan sakit kepala lagi...kamu akan sentiasa tersenyum comel.... m('O')/

Sunday, October 30, 2011

lavender oh lavender

Pokok Lavender memang jarang ditanam di Malaysia melainkan di Cameron Highland sebab beriklim sejuk...tapi aku cukup benci bau lavender...namun tak kisahlah kalau ia merupakan terapi ketenangan kalau kita stress betul tak bau yang buruk boleh jadi harum dan terima je...kalau nak tahu bau perfume yang lebih kurang sama dengan lavender ni adalah perfum Bulgary...warna ungu..

Lavender ni cukup banyak khasiatnya, antaranya korang boleh baca di atas seperti rawatan gigitan serangga, antiseptik dan lain-lain lagi. Di Malaysia mungkin digunakan sebagai aromaterapi sahaja disebabkan baunya yang sedap atau aroma yang segar.

Wednesday, August 31, 2011

Dewi bersabarlah

Dewi itu..
Sangatlah kasihan..dari kecil lagi sudah diuji dengan kehilangan orang yang paling rapat dengannya. Walaupun tidak mengenal ibu kandungnya..namun seusianya itu dapat membezakan kasih sayang ibu kandung dengan Mama. Ya, dewi perlu mengharung dugaan seumpama itu. Ibu yang rapat disisinya, ibu yang menyusukannya dengan penuh kasih dan sabar itu sampai ajalnya mengalami insiden kemalangan yang teruk dan mengelar satu lagi episod hitam sejarah kematian yang terburuk..sehingga hampir keseluruhan anggota badannya meninggalkan serpihan dan pengaliran darah yang sangat banyak didada jalan. (Masya'allah ampunilah dosa ibu suci itu). Sepasang mata kecil tetap berkelip mengharap untuk dikasihi..meminta kasih yang kebanyakan dari insan yang bergelar ibu mulia yang sangat ikhlas kepadanya memberikan kasihsayang yang sempurna. Malangnya hal demikian berlaku disebaliknya. Bersabarlah wahai dewi.. Pengkisahan nyawa ibunya tadi yang direnggut begitu sahaja oleh kenderaan pacuan 4 dan 6 roda dijalan taman melawati diketahuinya apabila dewi berusia 22 tahun semasa pembawakan anak keduanya..dan pada hari itu juga dia mengetahui bahawa ibu yang tidak adil padanya itu bukanlah ibunya yang sebenar. Dan pemalsuan dokumen kelahirannnya juga diketahui selepas dewi berurusan dengan
Pendaftaran negara. Berita pencarian keluarga disebelah ibunya berakhir apabila pertemuan semula dengan kawan rapat ibunya yang bekerja ditempat yang sama dewi bekerja. Dan disitulah jejak pencarian anak yang persis wajah ibunya ini diketahui keluarga ibunya yang mencarinya sehingga ke saluran media jejak kasih.
Dewi itu tidak kedekut walaupun pasangannya mengidam dan rajin sekali sehingga meninggalkan harta 5 anak suci yang terlalu naif. Sekali lagi diuji dengan sikap buruk pasangannya. Masjid yang mereka dirikan akhirnya roboh. Disinilah dewi tekad membesarkan anaknya bersama kembarnya yang selalu disisinya.
Pertemuan semula dewi dengan keluarga yang punya pertalian darahnya menjadi ikatan kekeluargaan yang sebenar, yang erat dan dipenuhi warna kasih sayang suci.
Dewi sangat bahagia masih lagi diberi peluang menumpang kasih sayang bersama keluarga talian darahnya. Apa yang penting dewi harus berhidup dengan baik baik. Bersabarlah dewi ada atau tidak pendamping kita tetap setia disisi tuhannya. Dan harapannya siapapun dia keadaan pastinya akan baik baik saja. Ini janji tuhan kita. Tuhan yang cukup seni maha kuasa penjaga agama sejahtera, Tuhan penjaga syurga dan neraka Tuhan penjaga waktu, takdir penjaga kitab suci agung dengan aturan pelaksana hukum hakamnya, Tuhan penjaga tanah haram serta Tuhan yang merencana sesuatu buat sekalian umatnya..ya Tuhan inilah yang punya sifat 20 dengan 99 nama indah yang unggul. Yakinilah Tuhan yang juga dipanggil kholik ini akan mengabulkan permintaan kita..insyaallah.. beroleh segalanya dengan cukup baik dan sempurna.

Tuesday, August 30, 2011

Sambutlah perayaan dengan kesyukuran dan bersederhana

Selamat menyambut hari lebaran buat semua sahabatku dan umat Islam di seluruh dunia yang menyambutnya...

Dihari lebaran ini amatlah dianjurkan kita bersederhana dalam menyambutnya. Serba sederhana dari segi persiapan, dan besederhana dalam segala hal. Paling utama adalah kita menyambut hari raya ini kerana Allah s.w.t disamping mengeratkan tali kekeluargaan yang utuh juga silaturrahim berpanjangan sesama umat Islam.

Apabila kita gembira, kita sering lupa pada insan yang bersedih menyambut lebaran dengan penuh kedukaan. Bagi mereka, hari raya mereka penuh kesayuan. Walaubagaimanapun...dihari berbahagia ini kita sebagai orang yang punya sedikit kegembiraan jangan melupakan mereka didalam kesedihan. Dengan demikian, kesedihan itu akan beransur hilang dengan sendirinya dan menumbuhkan kegembiraan didalam hati mereka dan berpeluang bergembira menyambut raya mulia.

Pelbagai bangsa, negara dan masyarakat yang isi huninya Islam punya cara dan tradisi mereka menyambut lebaran. Kesemuanya meraikan hari mulia ini dengan penuh kesyukuran kepada kholik. Bermaafan, saling berkunjungan dan menjalinkan tali persaudaraan yang utuh walaupun membutuhkan kesibukan kepada laluan kehidupan yang direncana pencipta. Kesyukuran kita panjatkan buat Allah azzawajalla kerana masih menganugerahkan kita kegembiraan dan masih memanjangkan hayat kita menyambutnya setelah berjuang menjinakkan nafsu di bulan Ramadhan. Malah kita adalah dikalangan yang bertuah dapat menyambutnya dengan aman dan sejahtera.

Semoga dengan perayaan ini, banyak dapat dimanfaatkan selain merasa ketakjuban yang bersampaian di tahap tinggi kepada Allah s.w.t, di atas segala rahmat dan kenikmatan yang dilimpahkan pada kita sekalian umat manusia. Semoga jiwa- jiwa kacau bebas dari kejahatan, kedengkian dan kecelakaan yang bisa merusak hati untuk membentuk jiwa putih ikhlas, yang bersih lagi suci kepada pencipta alam raya juga manusia sejagat.

Thursday, August 25, 2011

Hayati erti kemerdekaan

Bukan semua dari kita melupakan erti kemerdekaan negara. Namun kebanyakan dari kita kurang menghayati erti kemerdekaan sebenar. Dalam kesibukan kita, sememangnya kedangkalan kita melalui penghayatan sejarah bertahap tinggi. Walaupun beberapa usaha dari kerajaan melaungkan semangat mencintai tanahair. Kita terlalu bertuah menjadi anak bangsa Malaysia. Jika hendak dibandingkan antara Malaysia dan Indonesia terlalu banyak bezanya. Namun, rakyat Indonesia berbangga dengan negaranya yang kaya dengan hasil bumi yang menjadi sumber negara maju dunia iaitu Jepun. Kita juga lebih lagi hebatnya apabila boleh dikatakan kesemua keluaran hasil bumi kita seperti minyak, kelapa sawit dan getah merupakan yang terbaik dan utama di dunia. Ya, sayangnya kita terlupa segalanya tentang negara ini, tentang bumi Malaysia..yang hari ini masih lagi aman dan sentosa. Lebih menyedihkan, kecetekan ilmu kita dalam sejarah akan tetap berulang sehingga ke generasi seterusnya sekiranya kita sendiri tiada usaha untuk mengetahui sejarah negara yang sepatutnya mekar didalam dada. Catitan sejarah tidak akan hilang sekiranya masih tersimpan di arkib yang belum musnah. Namun, lembaran sejarah jika tidak diselak, kita akan selamanya dungu tidak dapat menilai erti sejarah yang sebenar. Usahkan sejarah Malaysia, sejarah kemerdekaan juga masih termangu- mangu. Banyak buku pembacaan di perpustakaan yang memaparkan khazanah ilmu yang bercorak sejarah. Malah, pada hemat saya, yang terbaik untuk pembacaan sejarah setakat ini melalui koleksi buku sejarah tanah air, buku dwibahasa (Melayu- Inggeris~ Inggeris -Melayu) Perjanjian dan Dokumen Lama Malaysia 1791- 1965 (Old Treaties & Documents Of Malaysia) yang diterjemahkan Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM. Kandungan buku ini menyingkap peristiwa penting tentang kesan sesuatu perjanjian terhadap kebebasan dan kedaulatan negara. Kesan dari perjanjian ini menyebab pejuang negara mendapat kesedaran dan semangat yang tinggi untuk membebaskan negara dari penjajah. Ia sebagai bukti peristiwa penting yang berlaku diantara pihak pemerintah dengan penjajah. Buku ini juga menjadi asas untuk mempertingkat jati diri kita disamping memperteguh semangat untuk mempertahankan kedulatan negara. Harapannya dapatlah sekalian dari kita memanfaatkan masa yang tersisa untuk merenung dan mengubah persepsi kita terhadap sejarah yang termaktub. Bacalah, kerana naskah asalnya tersimpan di institusi luar negara.

Saturday, August 20, 2011

Kita sebagai konsultasi solusi

Hari ini menjadi lebih tenang apabila jiwa kita mengunjung ke kawasan sekitar Baitullah.
Ada laluan pejalan kaki yang super sibuk dengan manusia yang berbondong untuk menunai solat di disitu. Ada burung burung merpati kelabu yang sangat jinak apaila mengena umpan biji matahari. Ada kedai kedai yang bersih dan operasinya petang saat menunggu orang dikala azan bersahutan. Tak kurang juga fakir miskin yang minta suapan roti untuk diisi. Kepusuan yang cukup padat disekitar belah luar dalam kawasan al bait shopping centre. Membeli haruman kasturi untuk berwangian menghadap pencipta alam raya. Ada juga yang membeli baju tidak kurang membeli sejadah juga tasbih yang segalanya untuk menjalani pengibadahan kepada tuhan satu. Sepadatnya seluruh kawasan adalah menjadi tempat orang orang yang ingin menikmati 1000 bulannya di Makkah. Yang melaku tawaf, tak kurang dengan solat sunat, malah ada juga yang hanya beriktikaf dikawasan ka'abah untuk lebih tawaddhuk dan menanti waktu berbuka dengan sebiji kurma dan air zam zam. Kemudian terus menerus menjalankan ibadah sunat serta pembacaan kitabullah. Menunggu lagi seusai solat tarawih.
Sayugia mata memandang..dan ketenangan inilah apabila diresapi menjadi sebuah ketenagan yang dicari seluruh umat. Tidak memikirkan apa apa selain berzuhud.
Namun, permasalahan tidak berhenti disitu. Pabila mereka pulang kekampung laman permasalahan mereka juga sama. Tidak akan dapat berzuhud selagi punya keluarga dan hasil keturunan untuk menanggungjawab. Inilah lumrah kehidupan dari apa yang disunnahkan Rasulullah s.aw. Yakni memperbanyakkan zuriat dan keturunan sholeh.
Pelbagai permasalahan yang membingungkan mereka, maka konsultasi keluarga dari si bijak pandai menasihati amatlah penting untuk menyelesaikannya. Ada yang iman menipis sekeluarga, ada yang anaknya seorang penghafaz quran tapi asyik dengan nyanyian bisa menghafal dengan faktor qadrati dan inilah yang menentukan kuat dan lemahnya hafalan. Diantara mereka ada yang lambat, cepat ingat cepat hilang. Ada juga permasalahan rumahtangga hasil penceraian. Dan ada juga dari mereka yang ditinggalkan warisan yang banyak lagi haram..tetapi membutuhkannya.
Malah, ada diantara mereka yang dianugerahi putra dan putri yang sangat tampan dan manis. Namun ketampanan dan kecantikan itu memberikan permasalahan kepada ibu dan bapa mereka. Adapun putra mereka akibat terlalu tampan telah diminati sejenisnya, melaku sumbang. Adapun putrinya yang menawan menjadi habuan keserakahan lelaki. Kerana dasyatnya permasalahan itu ibu dan bapa merasa gagal mendidik anak. Merasa hancur disetiap kali mengingati perkara yang dilihat sungguh canggung itu. Dunia mula jadi hitam tiada solusi bagi mereka. Kebuntuan mula bersarang. Disinilah kita yang punya ilmu bisa bantu dan jangan sesekali biarkan mereka.
Kita hanya dapat membantu mereka berusaha untuk menjadi orang yang teguh dalam menyelesai dan membuat segala keputusan. Supaya mereka tidak lelah dan ragu ragu dalam membuat keputusan. Bersikap tegaslah kepada sesuatu yang mungkar. Janganlah biarkan diri kita dan mereka cepat menyerah jangan mudah putus asa dan yakinlah kepada Allah s.w.t kerana Allahlah sebaik penjaga. Allah senantiasa memberikan kepada anda kesabaran apa yang anda alamiserta meluaskan pertolongannya pada anda.
kalian harus bersungguh sungguh berdoa dan berusaha dalam mendapatkan pertolongan Alllah s.w.t sekalius mendapatkan keampunannya dengan banyak beristighfar dan bertaubat. Insyaallah segalanya dipermudahkan.

Wednesday, August 17, 2011

Mari sahabatku...

Friend, friendship begin with sharing. Thinking of you every moment, you are in my mind.
Bagi membiarkan org sangsi dgn cara dan percakapan sangat mudah..untuk masuk dalam satu-satu kelompok sangatlah mudah..hanya menyamai cara mendekati seseorang...seperti musuh dalam selimut, tetapi jgn tersilap..kerana apa yang dilihat dari penilaian luaran seseorang tidak sama dengan yang ada pada dalaman individu itu sendiri..Pelbagai hadis qudsi melalui kitab pengajian harus dikongsi..perlu dijadikan panduan utk dibukukan dalam hati dan mula digunakan pabila berdepan nanti.. Marilah hati- hati kecil yang selalu ingin dinilaikan tuhan menjadi besar..supaya dapat mengandar ribuan hadis dan firman melalui al quran. Janji Allah. Amin.

Sunday, August 7, 2011

Sempurnakan tanggungjawab keluarga dalam mencari redha Allah

Berapa ramai dari kita yang sentiasa tenang apabila berada didapur,mencuba pelbagai menu sajian buat keluarga tersayang? Perasaan 'passion' itu pastikan hadir dengan sendiri apabila kita punya dapur moden dari jenis kayu, keluli tahan karat, punya kaunter top solid surface yang menimbulkan pelbagai rona yang mampu membangkitkan semangat dalam penyediaan makanan dan minuman. Tetapi sumber psikologi memperakui bahawa 'mood' masakan bergantung kepada si pemasak samada dia dalam keadaan ok atau ko.haha..
Teori ini juga aku ambil dari sensored film 'like water for cocholate' yang di adaptasi dari sebuah novel karya novelis german, kalau tidak silap. Filem ni mengisahkan seorang perempuan miskin yang sangat pandai memasak. Malah, lelaki yang baru ditemuinya juga selain berkenan kepadanya sangat menyuka masakannya. Namun menu masakan dan rasa makanan bergantung kepada emosi si pemasak.Samada ketika penuh kasih sayang, marah,sedih, gembira dan merindu. Ketika itulah orang yang merasa masakan berubah mengikutperasaan yang sama dengan si pemasak. Huhh..sebut tentang makanan dibulan puasa ini tentulah kita juga memilih untuk memasak dirumah dari membeli dibazaar Ramadhan. Namun,tidak pula bagi sesetengah dari kita yang kesuntukan masa,bekerja dari jam 8.30 pagi sehingga jam 5.30 petang. Dikala petang pula, terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, yang membuatkan mereka membeli sahaja juadah berbuka puasa (aku juga begitu) atau yang masih tidak berkeluarga berbuka puasa direstoran adalah alternatif pilihan yang paling berbaloi. Berapa ramai diantara kita yang memilih untuk berbuka di masjid seterusnya tunai maghrib dan isya' sekaligus menyudahkan solat sunat terawih? Wah, alangkah bahagia dan beruntunglah mereka yang berjaya memasuki kelompok itu. Dan aku rasa, akulah orang paling rugi, sebab tidak sempat menunaikan sunat terawih dimasjid. ('...sesungguhnya manusia sentiasa berada didalam kerugian..') Entahlah, apabila kerja makan gaji dan berniaga sekaligus menuntut, diri dengan sendirinya mengikut arus itu. Stamina yang kurang mula membuatkan ramai kalangan wanita yang bekerja sambil berniaga yang menyara keluarga tidak dapat menyempurnakan amalan sunat mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Mereka ini adalah antara manusia yang rugi. Namun, kita mampu mengubahnya jikalau mahu. Insyaallah, mesti ada kekuatan mental dan fizikal yang lebih sedikit.
Nampaknya, hari minggu sebegini kita berpeluang menunaikan segala tanggungjawab pada keluarga (memasak dengan hebat layak chef) dan terutamanya tentulah tanggungjawab total pada pencipta Allah s.w.t.(membaca al quran dan dzikir serta melakukan sebanyaknya solat sunat (hajat dsb). Maka hari hari yang dilalui akan menemui 'hallawatul iman' tambahan lagi di bulan Ramadhan yang punya banyak kelebihannya ini. Insya Allah. Sama- samalah kita merebutnya sebelum menutup mata.

Monday, August 1, 2011

Salam ramadhan semua...

Alunan langit malam mengikut buih ombak yang diterangi bulan sabit dicelahan awan yang bergerak kepul kepulan. Sangatlah cantik kemeriahan malam yang Allah s.w.t ciptakan.

Dikala ini pemuda pemudi terlampau sibuk mengurusi hal dunia. Walau bulan ramadhan mulia datang berkunjung untuk memudahkan manusia mendapatkan pahala namun, masih ramai yang tidak mengindah. Bahkan untuk mengungkapkan 'selamat datang ramadhan' kepada teman juga tidak terluahkan. Betapa manusia didalam kesibukan yang 'ntahapahapa'.
Salam ramadhan buat semua teman temanku.
Ya, wahai teman temanku...berbalik pada lanjutan kata di bulan mulia ini..sama samalah kita mengejar pahalanya. Banyak fadhilat yang dapat diselami dari ibadah yang kita kerjakan. Semoga selepas ini andainya ada yang ingin berhijrah ke tanah arab, dan memohon kepelbagaian doa akan disegerakan kemustajabannya daripada Allah s.w.t.insyaallah. Janji allah.

Wednesday, July 27, 2011

Ramadhan kali ini.....Mencerap Anak Bulan: Sampai kemana?

Pada tahun lalu kami sempat meredah ke Bukit Peraksi…

Umumnya bulan Ramadhan adalah bulan yang diwajibkan Allah ke atas umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa semenjak bulan Sya’ban tahun 2 Hijrah berikutan turunnya ayat 183 Surah al-Baqarah, yang bermaksud:
“Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa…”.

Ramadhan lalu kami berjaya menjejaki anak bulan di Bukit Peraksi, Pantai Mek Mas, juga di rumah bapa saudara saya, Doktor Mahamarowi (Pengerusi Persatuan Astronomi-falak Kelantan) di jalan Guchil Bayam, untuk melihat sendiri kelahiran anak bulan ramadhan yang menentukan tarikh masyarakat Islam berpuasa di bulan Ramadhan. Disamping mengambil ‘shot’ anak bulan yang paling cantik untuk difail dan direkodkan dalam arkib FW Media.

Disini kami telah mendapatkan sedikit kupasan mengenai lanjutan daripada kriteria imkanur- rukyah dalam penetapan awal bulan qamariah. Dimana, ia dilakukan dengan kaedah rukyah dan hisab berdasarkan kriteria Imkanur rukyah (kebolehnampakan) bagi penentuan masuknya awal bulan apabila kedudukan hilal ketika matahari terbenam pada akhir bulan qamariah berada dalam keadaan yang memungkinkan kenampakannya.

Jawatankuasa kajisemula Data Rukyah Hilal Malaysia membuat analisis terhadap data rukyah yang dilakukan oleh dua negara anggota Malaysia dan Indonesia (MABIMS). Pihak Malaysia atas cadangan jawatankuasa tersebut telah mengemukakan satu kriteria imkanur rukyah kepada MABIMS. Kriteria tersebut telah dipersetujui untuk diterimapakai oleh anggota MABIMS dalam mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Rukyah dan Takwim Islam kali ketiga pada 29 Zulkaedah 1412 bersamaan 1 Jun 1992 di Labuan.

Kriteria yang telah dipersetujui itu ialah sekiranya ijtimak telah berlaku pada 29 Syaaban, 29 Ramadhan atau 29 Zulkaedah sebelum matahari terbenam dan hilal dianggap boleh kelihatan apabila kiraan memenuhi salah satu syarat- syarat berikut:

(a) ketika matahari terbenam, ketinggian anak bulan diatas ufuk tidak kurang daripada 2° dan jarak lengkung (bulan-matahari) tidak kurang daripada 3°.
atau

(b) ketika bulan terbenam, umur anak bulan tidak kurang daripada 8 jam (selepas ijtimak berlaku).
Mulai 1995 pemakaian kriteria ini telah diperluaskan bagi menentukan kesemua bulan- bulan qamariah. Kedudukan hilal relatif dengan matahari ketika matahari terbenam bagi kenampakan awalnya hilal menurut kriteria MABIMS.
Ini sorotan pengalaman kami di tiga buah lokasi berbeza selama 3 hari berturut- turut bagi melaporkan keadaan hilal matahari sempena penetapan tarikh Ramadhan pada tahun lalu.


Hari Pertama: 29 Syaaban 1431H Bukit Peraksi, Pasir Puteh.


Petang itu jam 6.25 minit, Jawatankuasa Jabatan Ukur Pemetaan Kelantan (JUPEM) dan Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK) yang banyak memberikan kerjasama memberitahu bahawa alat bacaan data rukyah menunjukkan kelahiran anak bulan kira- kira jam 6.02 minit petang yang berada dalam keadaan pramatang.
Kami tidak ketinggalan untuk melihat anak bulan melalui alat cerapan tersebut. Namun, ada ketikanya anak bulan terlindung oleh awan.
Jam juga sudah menunjukkan pukul 7.10 minit anak bulan sudah tidak kelihatan kerana matahari sudah terbenam.


Hari Kedua: 30 syaaban 1431H Pantai Mek Mas, Kuala besar Kota Bharu Kelantan.

Lat: 6° 12’45.75” (U). Long: 102° 14’34.3” (T)
Kami seramai 3 orang mengikuti Dr Mahamarowi Omar atau dikenali dengan Dr Rowi, diiringi Ustaz Mohd Nor Husain, seorang guru agama dari Sekolah Menengah Maahad Muhammadi (P) banyak membantu dalam proses pencerapan yang dijalankan. Laporan penuh ini juga disediakan oleh beliau dengan kerjasama Dr Rowi yang menggunakan teleskop peribadinya untuk melihat data dengan tepat.

Laporan pada hari jumaat, menunjukkan ijtimak (conjunction) iaitu keadaan yang mana bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu (meridian) selari telah berlaku pada hari Khamis 29 Sya’ban 1431H pada pukul 18:02 petang. Pada petang itu, matahari dijangka terbenam pada pukul 19:22:58 malam, manakala bulan dijangka terbenam pada jam 20:08:35 malam. Jangkamasa hilal berada diatas ufuk, iaitu dari berlaku ijtimak, bermula hari khamis pukul 18:02 petang pada 29 Sya’ban 1431 hingga matahari terbenam selama 26 jam 05 minit.

Umur hilal diatas ufuk, iaitu dari matahari terbenam hingga bulan terbenam ialah lebih kurang 45 minit 37 saat. Ini bererti matahari terbenam dahulu dari bulan selama 45 minit 37 saat.
Azimut (sudut) ketika matahari terbenam dari utara benar 282° 09’ 10”, manakala azimut ketika bulan terbenam pula ialah 272° 10’ 42”. Ini bermaksud bulan berada ke kiri sedikit dari matahari (beza azimut) dengan jarak 09° 58’ 28”. Manakala jarak lengkung iaitu jarak diantara pusat hilal ke pusat matahari terbenam ialah 14°05’ 41”.

Oleh kerana ijtimak telah berlaku pada hari khamis 29 Sya’ban 1431H pada pukul 18;02 petang, maka hilal baru berumur 01 jam 16 minit ketika matahari terbenam pada malam itu. Maka mengikut hitungan, anak bulan dikira tidak wujud pada hari rukyah itu walaupun keadaan cuaca di kaki langit sebelah barat amat cerah.
Perkara pertama yang mesti dilakukan untuk penggunaan teleskop pada hari tersebut dilakukan dengan mengenal arah utara selatan, kompas dan masa yang tepat, disamping memastikan kedudukan longitude dan latitude yang merupakan penentuan serta mengenalpasti salah satu bintang iaitu bintang vega (bintang yang paling terang), bagi menjejak anak bulan Ramadhan.

Bidang penglihatan teleskop yang begitu luas juga dapat menjejak pergerakan anak bulan setiap masa. Maka tumpuan kami diketika itu untuk menangkap shot yang cantik untuk diabadikan pada Ramadhan kali itu menjadi begitu bermakna.
Malangnya, pada hari itu, tujuan asal untuk mendapatkan gambar anak bulan tidak berjalan lancar, kerana gumpalan awan yang terlalu tebal dan mengundang cuaca yang begitu gelap. Maka kami putuskan untuk menangkap shot anak bulan pada keesokan hari.

Hari Ketiga: 1 Ramadhan 1430H / Jalan Guchil Bayam, Kota Bharu, Kelantan.

Kami berkunjung ke rumah Dr. Rowi. Di saat itu, kami masih beriktiar merakamkan gambar anak bulan Ramadhan. Kali ini, gambar anak bulan hari kedua Ramadhan diambil menggunakan teleskop peribadi Dr. Rowi. Dr. Rowi juga memberikan kerjasama serta tunjuk ajar mengenai cara mengambil gambar menggunakan sambungan ‘DSLR still photo’ melalui teleskopnya. Secara keseluruhannya pencerapan selama 3 hari itu memberi kepuasan pada kami walaupun tidak sepenuhnya.
Maka, berakhirlah aktiviti cerapan anak bulan serta untuk mengabadikan gambar- gambar menarik anak bulan Ramadhan pada tahun lalu, yang cukup istimewa. Ramadhan tahun itu, cukup memberikan pengalaman yang sangat bernilai bagi semua yang terlibat dalam aktiviti pencerapan anak bulan ramadhan.
Sungguhpun pada hari pertama kelengkapan teleskop di atas Bukit Peraksi tidak dapat dibawa, namun kami sudah cukup berpuas hati apabila mendapat pengalaman menangkap shot anak bulan yang menarik dan sangat menakjubkan dimana kedudukan anak bulan tersebut bersebelahan panet Zuhal dan bintang Vega berada berdekatan antara satu sama lain.
Pada tahun ini, kami berdua terpanggil untuk membuat laporan “hisab awal bulan” bagi Ramadhan dan Syawal 1432/2011 mengikut imkanur- rukyah di Kuala Lumpur pula, insyaallah. Mana tahu, satu hari nanti mungkin ada diantara kita yang teringin membuat liputan di Iran atau sekitar tanah Arab untuk mencerap bulan yang cerah disana dengan menikmati keindahan panoramanya di kawasan gurun walaupun laluan disana lebih ‘extreme adventure’ daripada Malaysia.

Saturday, July 16, 2011

Pilihan melalui istikharah

Ada sedikit kegelisahan dihati dalam membuat pilihan. Dan ia tidak sesukar pilihan yang ditentukan oleh lelaki. Mungkin masanya sudah tiba untukku. Kata orang, jikalau gelisah sememangnya tiada cinta. Mencari cahaya ke laluan bahagia yang masih kesamaran. Ya, mungkin kebanyakan dari wanita boleh menerima orang yang sememangnya menyayanginya walaupun mereka tidak pernah menyukai malah tidak menjalin apa apa hubungan dengan lelaki yang menyukainya sepenuh hati itu. Dan mereka tidak akan berpaling lagi kepada kekasih yang dicintai itu, kerana tidak mencintainya sepenuh hati. Namun lain pula halnya bagi lelaki, yang sememangnya hanya akan memilih wanita yang benar benar yang dikehendakinya. Hal ini bukan saja baru berlaku, malahan kisahnya terjadi pada zaman permulaan dari sejarah awal manusia ( kisah Habil & Qabil). Dimana, lelaki juga tidak bermasalah dalam membuat pilihan kerana kuotanya tidak melebihi empat (pentingnya harus adil). Namun hal ini memberi tamparan hebat buat para wanita. Ini kerana jikalau ada dua lelaki menyayanginya sepenuh hati lebih dari dirinya sendiri, bagaimana? Disini hanya Allah swt sebagai pemutus pilihan kita yang terakhir. Hanya padamu Allah swt, aku lanjutkan rantaian doa dan istikharah buat bakal suamiku yang soleh, insyaallah.

Thursday, July 14, 2011

Misi penyempurnaan

Ya Amiir wa Amiirah..

nahnu al 'irq al asfar..indana 'aaqil,hasan al hai' ah, kariim, syaraf, amiin, barii', nasyiit, mutii', dhakiy wa qawiy.

Wahai putera dan puteri...

kita adalah bangsa kulit kuning yang punya akal, elok dipandanh, dermawan, mulia, jujur dan kuat. Cukup untuk kita menegak kebenaran dalam beragama Islam. Hal anta musta' id an tadhab ma' i.... Yuqaddim wajbah wa qahwah qahwah jauaan fi syab'an wa habib fi jannah?

Adakah anda bersedia untuk pergi bersama saya menghidangkan makanan dan kopi yang baik untuk pasangan anda ke syurga firdaus?
Dengarkan ini... Mungkin saya hanya pandai yang sedikit, menulis menggunakan pena diatas sehelai kertas. dan akan mengaplikasikannya bersama dengan kalian. Saya juga pemberitahu kepada penulisan saya yang tidak prejudis.. dan punya pro dan kontranya ketika melayarkan penulisan untuk penerimaan semua(harapannya). Tetapkan menulis dengan pandangan umum tanpa memperkecil dan menyentuh sensitiviti apalagi membuat sesiapa tidak faham dan menyalah tafsiran.
Saya sentiasa cuba melindungi kepercayaan itu. Tanpa memihak kepada kaum wanita dan tidak pula memenangkan kaum lelaki sepenuhnya. Ini kerana saya bukanlah wanita baik namun ingin jadi yang terbaik untuk berbahagia di jalan Allah s.w.t. Ingin sekali bersama melangkah bersama langkah bondongan manusia untuk menjadi penikmat yang bisa menikmati kebahagiaan yang hakiki menuju ke syurga Allah s.w.t.

kupasan saya bermula dengan yang pertama bagi menyempurnakan 'penyempurnaan' manusia..

Saya melihat kamu...kamu melihatku...dia melihatnya...kami melihat kamu...kamu melihat kami...mereka melihat kami... Allah s.w.t maha melihat.

keduanya, apabila..

Adakah benar aku melihatmu? Adakah kamu melihatku? adakah dia melihatnya? Adakah mereka melihat kita? sudah tentunya Allah s.w.t melihat kesemuanya.

pengakhirannya,

Adakah kita orangnya...

saya tidak melihatmu kamu tidak melihatku...dia tidak melihatnya..Allah s.w.t tidak mempedulikannya...

Disini...pada mulanya kejadian penyempurnaan manusia mestilah bermula dari kaum lelaki yang faham soleh dan kaum wanita yang sempurna kesolehannya. Maka permulaannya adalah daripada wanita yang kejadiannya untuk penyempurnaan seorang wanita itu sebagai seorang Islam seharusnya dimulakan dengan penuh beradab. Sopan yang tinggi, berbahasa yang lembut, disiplin yang istiqomah, patuh setia, amanah, jujur, pandai menjaga kehormatan, bersikap rendah diri, sentiasa bersyukur, menghormati, sentiasa mendapatkan nasihat perbetulkan diri dan tidak terlalu mementingkan kesempurnaan pada orang lain...tetapi kesempurnaan diri sendiri.

Hal yang utama ini perlu dilentur bermula dari institusi keluarga soleh. Dimana, wanitalah yang berperan menjaga segalanya ibarat tulang belakang dari kaum lelaki soleh pelaksana dan ketua keluarga yang hebat seperti unjuran Islam agama suci.
inilah yang dapat ditafsirkan kepada memperlihatkan kesemua termasuk diri, keluarga dan masyarakat juga PENCIPTA.

Namun, dunia hari ini mempertontonkan sebilangan kecil wanita soleh ini dimana kesempurnaan mereka tiada boleh dibandingkan dengan para isteri Rasulullah s.a.w.(kita wajib mengiyakan bahawasanya tidaklah manusia itu sempurna sifatnya.

Disebabkan hal yang demikian, wanita yang yang semua orang tidak melihatnya ini malah Allah tidak mempedulikannya ini menjadi pengumpan kepada lelaki.

Mengapa?

kerana wanita inilah punca ketidaksempurnaan lelaki yang sedikit tidak faham Islam itu sekaligus faktor penyumbang terhadap terjadinya dosa besar perlakuan lelaki tersebut. dosa itu bukan melibatkan dirinya sahaja tetapi rakan syubhat atau pendosa yang lain. Malah dosa itu terus menuju kepada PENCIPTA untuk dihitung. Inilah akibat pertama dari wanita kepada laku buruk kaum lelaki. (begitulah juga sejarah kisah Adam dan Hawa juga Habil dan Qabil.)

Hari ini kita lihat ramai kaum lelaki tersungkur disebabkan penjajahan wanita yang tidak mencapai sebarang penyempurnaan itu.Banyak lelaki akhir zaman tidak dapat menyempurnakan tanggungjawab penuh terhadap keluarga, isteri dan anak- anak mereka.

Mengapa kaum wanita menjadi punca utama?

kerana wanita yang tidak beradap inilah yang tidak peroleh nur...penyebab lelaki memusatkan pemikiran mereka kepada kebebasan bawah (seksual) bukan menggantikan kebebasan atas (minda intelek). Mula mengalih kepada daya penarik kaum lelaki yang bermula dari situ. Dan hanya lelaki kental sahaja tahan dari desakan nafsu. kaum yang punya sembilan nafsu ini menerjang secara simetri hingga membuatkan para lelaki mengikut sahaja kehendak mereka yang bukan- bukan. Dengan kecantikan yang mereka miliki, hal inilah yang mengikat lelaki kepada mereka sehingga menjadikan lelaki sebagai mangsa memuaskan nafsu mereka yang banyak. Maka bagaimana harus lelaki membawa para isteri mereka menuju syurga? apabila tiada wanita yang hendak beri sokongan menuju ke laluan syurga.

Jadi kita lihat bagaimana ia harus bermula?

Mulakanlah dengan terapan ajaran Islam unggul buat semua kanak- kanak perempuan yang baru dilahirkan. Dan berilah sedikit ketegasan dan pemahaman kepada kanak- kanak lelaki tentang selok belok menjadi seorang pimpinan keluarga. Agar satu hari nanti dia dapat memimpin dunia yang bermula dari institusi kaluarga yang kukuh, harmoni dan direhai Allah s.w.t. Hal seperti tidak dipeduli dalam masyarakat tidak mungkinkan timbul dan ia akan beralih kepada perkara pertama yang saya usulkan diawal penulisan.

Wahai ibu bapamulakan hari anda membentuk anak- anak. Ia masih belum terlambat. Maka, pepatah melentur buluh dari rebungnya sangatlah elok bagi mencapai tujuan ini. sekian. Sampai ketemu lagi.

Sa Adhhab awwalan...
Mustasyar 25%...

Sunday, July 10, 2011

Aduhai...Cinta

Cinta sukar dimengertikan. Setiap dari langkah kaki diiringi..ada damai yang dirasakan. Setiap dari bayang- bayang yang diikuti ada bintang yang berserakan. Kuasa merindu hati bagaikan dipenuhi bunga, jiwa penuh getaran.. ada bumbung langit yang penuh cahaya mengelar hingga ke sukma. Berjalan di atas hamparan langit yang penuh bintang, tidur yang beralaskan air laut yang dingin…sememangnya terlalu bahagia. Yang sememangnya menggembirakan hari kita.

Namun, cinta haruslah pandai dibajai..harus menjaganya dengan sepenuh hati. Kerna ia akan terkubur dek perbuatan dan perkataan kita yang tidak sepatutnya diucap dan lakukan sehingga menjejaskan kasih sayang agung yang terlahirnya sebuah cinta.
Cinta haruslah berpenghulukan sebuah kejujuran, ketulusan dan kesetiaan. Cinta perlu berpandukan isyarat iman yang teguh, bersandarkan taqwa dan kesucian jiwa. Sebab itu banyak kita lihat ulasan falsafah cinta bukan sahaja dari penyair sebelah eropah yang ‘extreme’ memperdengarkan kehebatan kuasa cinta, bahkan seluruh umat termasuklah penyair Islam, juga para ilmuan, pujangga dan ulama agung tidak terkecuali mengupas persoalan tentang cinta.

Kupasan terkini yang hangat mengupas persoalan cinta termasuklah ulama Indonesia, Ibn Hazm…dan beberapa sarjana Islam muda antaranya, Habiburrahman El Shirazy. Mereka telah menjilidkan buku- buku mereka menjadi naskhah cinta yang bermutu dalam mempamerkan cinta suci yang agung.

Disinilah peluang wanita untuk menerjah kepada karya cinta yang lahir. Ini kerana wanitalah insan pecinta kepada karya cinta. Dimana, sebilangan wanita tidak boleh hidup tanpa cinta dan kasih sayang. Sehingga bait puisi Jamaluddin Rumi juga terngiang di pemikiran mereka yang mengkaji aliran kedalaman bahasa dan kepujanggaan tokoh itu.

Betapa agung dan kuatnya penangan cinta hingga patah perkataan yang dipersembahkan pujangga dunia terhadap makna cinta mampu mengumpulkan kekuatan imaginasi kepada pembaca tentang si pujaan hati.

Malah, sesiapa sahaja pasti ada pendapat tersendiri dan pengalaman mereka tentang cinta. Sebilangan darinya cuma tahu untuk mengia dan membandingkan diri mereka dengan karangan yang ditulis. Ia tidak menjadi kesalahan, sekiranya material yang dibaca sesuai untuk pembacaan mengikut norma yang dianjurkan dan layak diaplikasi oleh kita sebagai seorang Islam.

Namun, yang paling penting, adalah pedoman dan iktibar dari perkara baik sahaja pabila bercinta. Disini kita dapat memilih baik yang banyak dari buruk yang sedikit. Manisnya cinta apabila kita melalui hakikat dan realiti yang sebenar.
Melalui tanda- tandanya, mengamati, mengungkapkan, mempamerkan, memberi kesetiaan tanpa mengkhianati juga perlu adanya bantuan teman dalam bercinta (memberi teguran, menasihati dan setia, menjaga rahsia peribadi dan cinta dikala duka dan gembira.

Malah dengan adanya teman ini kita lebih bermoral. Dimana, kebanyakan dari kita pabila putus cinta, menjadi lebih dari tidak bermoral dan cenderung untuk melaku perkara yang tidak baik kerana mengikutkan kata hati.
Paling penting teman tadi perlulah berada di dekat kita untuk memastikan kita tidak alpa dek kebodohan menurut kata hati. Merekalah orang yang sentiasa Nerada bersebelahan dengan kita seperti sahabat Rasulullah s.a.w. Malah, lelaki yang punya teman itu, perlu sentiasa memberikan penghargaan kepada teman mereka, supaya persahabatan dapat berkekalan hingga ke akhir hayat. Manakala bagi wanita pula, perlu berkongsi suami untuk memastikan hubungan persahabatan yang suci tadi tidak terputus sehingga ke hujung nyawa.

Terakhirnya, adalah kunci utama yang paling penting dalam bercinta apabila dapat membunuh kemaksiatan yang dituntut Allah s.w.t dalam menjaga kesucian cinta.
Manakala pahitnya, apabila cinta itu dirahsiakan (kepada si pujaan hati, keluarga dan teman), tidak dapat mengungkap dan mempamerkan. Malah, menentang keinginan sijantung hati. Juga melibatkan kehadiran pihak ketiga, penentangan oleh orang ketiga, pengkhianatan, cinta yang tidak bersambut dan tidak kesampaian, kemaksiatan serta perpisahan dan akhirnya melibatkan tragedi kematian yang dicela Allah s.w.t.

Inilah keburukan cinta yang menjadikan duka lara serta merosak, dan melupuskan individu yang bermain dalam api cinta.

Jesteru itu, perbanyakkanlah berdoa memuji tuhan yang SATU, meminta jalan petunjuk dari Allah s.w.t, supaya kita tidak mendapat kesan dan tempias dari keburukan cinta. Tekadkan diri sekiranya cinta itu pergi. Abaikanlah segalanya seperti menghanyutkan sepasang kain buruk dipermukaan air sungai yang mengalir deras. Kerana impaknya begitu mendalam jikalau menggunakan jalan fikiran hati. Maka, dikala kita terluka, haruslah menggunakan jalan fikiran otak! bagi memastikan kita tidak lupus dan dilaknat Allah s.w.t.

Semoga kita bukan dari golongan yang dilaknat insyaallah, Amin Ya Rabbal A’lamin.

Monday, July 4, 2011

Masyarakat makin cerdik

Masyarakat kini semakin cerdik berfikir dan celik dalam menimbang sesuatu. Kebanyakan dari mereka memilih 'stream of consiousness'(aliran kesedaran) peringkat sedar atau dibawah sedar yang dapat dilihat melalui perjalanan perbuatan mahupun fikiran mereka untuk mendapatkan makanan jiwa. Ia telah menuntut kepada naluri manusia terhadap adanya maha pencipta Allah s.w.t, yang mengatur segala hukum hakamnya diseluruh muka alam raya ini.

Dimana, semakin hari semakin meningkat populasi rakyat sehingga menjadikan permintaan terhadap buku agama yang bercirikan akhlak dalam peradaban manusia dalam beragama mendapat sambutan yang cukup tinggi dan memuaskan. Maka semakin tinggilah permintaan dunia yang membutuhkan penulis buku Islam untuk melahirkan karya agung mereka yang mampu menarik golongan pembaca keseluruhannya pada hari ini, waima bukan Islam yang ingin mendalami makna agama unik dan sempurna ini.

Penulis yang dilahirkan serba hebat tadi berasal dari pelbagai pelosok bangsa penganut Islam. Mereka telah membuka ruang pertalian hubungan dagangan antarabangsa yang melibatkan hasil sumbangan ilmu Islam yang tinggi melalui penerbitan buku diseluruh dunia. Pengaliran ilmu Islam ini termasuklah di Malaysia yang cukup kaya dengan pelbagai sumber hasil buminya ini. Disinilah bermulanya pengorakan langkah bagi penerbit buku untuk meastikan isi kandungan buku yang diterbitkan mencerminkan imej syarikat penerbitan mereka.

Kesemua penulis juga berkongsi dan bersedia memberikan kerjasama perhubungan diantara dua negara dalam memperhebat karya penulisan mereka melalui terjemahan suntingan bahasa dan sebagainya. Ia seperti perkongsian menyuburkan pahala dalam dakwah Islamiyyah bagi penerimaaan masyarakat melalui media penerbitan buku terhadap perkara paling asas sehinggalah kepada kedalaman ilmu yang jelas tentang Islam.

Ia dihuraikan mengikut fiksyen dan genre yang membuatkan setiap dari masyarakat kini semakin ingin mengenali dan mencintai agama yang amat sempurna ini. Maka benarlah keagungan mutiara kata dari al- Quran yang menyedarkan keseluruhan umat Islam dimuka bumi ini bahawa Islam itu agama yang sentiasa segar, untuk diaplikasi dari kewujudannya sehinggalah pada zaman yang serba moden ini.

Ini menuntut masyarakat pada hari ini mencari ilmu buat bekalan keselesaan hidup di dunia dan menikmati kebahagiaan di akhirat kelak.

Saturday, July 2, 2011

Surat buat habibi

Dengarkan ini wahai suami...

Pandangan isteri itu bermula dari suatu tempat disebuah rumah zaman yang moden. Rumah yang dilengkapi keretapi terapung di udara. Landasannya bagaikan kukuhnya landasan keretapi baru. Namun lebih kukuh untuk menuju melihat tempat indah keajaiban dunia.

Satu perjalanan yang kita tidak rasa penat, takut dan gusar. Seperti bersiaran dengan menaiki kereta persiaran di tempat sejarah tetapi tetaplah ia sungguh moden dan selesa. Bila- bila masa sahaja boleh menaikinya. Berapa lamapun boleh menggunakan jalannya tanpa dihadkan. Tiada traffic jam...semuanya lancar bagai pancuran air terjun membawa turun ke dasarnya. Tiada manusia lain yang diwajibkan beriringan...malah ia sungguhlah persendirian. Laluan perjalanan hanyalah milik kita, keluarga atau orang yang tersayang sahaja berada di dekat kita.

Di setiap destinasi yang dilewati dapat menggunakan dan melewati ruang keindahan itu. Bahkan awan yang memutar di sekitar ruang udara sungguh indah dan nyaman. Burung- burung menjadikan rencah keceriaan bersulam- sulaman... luarbiasa untuk terus dinikmati. Rintik hujan seketika membekalkan alunan lagu sepanjang perjalanan untuk menuju ke tempat indah. Udara tidak begitu sejuk atau panas. Tetapi memukau, bahagia serta mengujakan. Apabila melihat keunggulan laluan kawasan pergunungan... percikan air terjun dari gunung sangatlah segar. Adakalanya terdapat sungai seperti susu yang dapat diteguk waktu bersantai semasa dalam pelancongan..ia seolah merancakkan aura ketenangan dari terapi sungai gunung yang biru. Disitu pula kelihatan dua orang pengayuh kenu sedang bercinta dipermukaan air yang sungguh tenang.

Di detinasi yang lain, memperlihatkan kawasan taman agam yang mewah menghamparkan serakan batu permata bertatahkan emas, intan dan berlian. Baik dari kerusi sehinggalah lengkap satu ruang kawasan yang dihiasi set lengkap diraja, yang lebih indahnya dari istana Balqis.

Apabila dibanci inilah syurga para suami isteri yang soleh seperti dijanjikan Allah s.w.t melalui kitab suci al Quran...dan kenyataan inilah yang berada dibenak pemikiran manusia yang menjalani kehidupan berkeluarga dengan hebat berpandukan ajaran Islam sebenar. Dan.. syurga ini adalah syurga buat para isteri dimana suaminya mampu membahagiakan dan memberi laluan hebat mengikut hukum hakam aturan tuhan pencipta alam raya...Allah azzawajalla.

Saturday, June 25, 2011

Tempahan paket khas kurma dan zam- zam

Bulan Ramadhan bakal tiba. Kepada insan yang berminat dan ingin bersedekah pada bulan mulia Ramadhan, kami menerima tempahan paket khas yang membekalkan kurma tunisia tangkai dalam rekabentuk kotak berimej sumbangan ikhlas dari perusahaan anda sendiri (mengikut rekaan pilihan), seberat 300g secara eksklusif bersama 1 liter air zam zam.
Sila hubungi 012- 352 7774/012 322 8774 untuk maklumat lanjut.

Setiap 9 tempahan yang terawal akan menerima hadiah misteri bersama liputan akhbar yang menarik !!

Thursday, June 16, 2011

PERIHAL SANG HATI

HATI YANG MATI PADA TUHANNYA...

Perlakuan yang tidak menyumbang terhadap kehendak dan hukum hakam yang diatur maha pencipta. Jiwanya kosong, lebih berpengaruh melakukan segala perbuatan sisi kirinya. Jiwanya kacau dan hampir keseluruhannya tidak tenang. Membuktikan petikan Ali Shariati didalam bukunya bahawa kebebasan 'bawah' (organ seksual) menggantikan kebebasan 'diatas' (minda dan intelek)mula mengalihkan pandangan dari isu ekonomi dan politik. Sekaligus memberi peranan hebat kepada isu seksual. Ini menyebabkan isu pergaulan bebas menjadikan mereka berasa seperti manusia bertamadun mencerminkan mereka sebagai masyarakat progresif. Mula berasa pendapat pemikir ulung Francis Bacon yang memisahkan sains daripada subjektiviti dan agama adalah tepat. Menganggap perlakuan dosa yang dilakukan sebagai tiada apa..wahai hati..dimana tiadapun celik, lemas dalam arus globalisasi kemunduran dan ketidakupayaan melangkah kehadapan. Pergerakan konstruktif para nabi, yang mentranformasikan arah hidup, cara hidup, perspektif, budaya dan destinasi mereka mula dilupakan. Kitab suci agung dipandang begitu sahaja. Ada sekumpulan yang sanggup membakar kitab agung itu, sememangnya punya hati hitam, bertopengkan manusia.

HATI YANG MATI PADA KELUARGANYA..

Tidak mengambil peduli sebarang kehendak dan peraturan yang diatur oleh kedua ibu bapanya. Tidak menghargai kebaikan sesama beradik atau ahli keluarga samada jauh dan dekat. Memperlekeh dan mengutuk seraya menindas kaum keluarga, malah suapan kali terakhi juga tidak ada.. bahkan tidak pernah ada yang terawal. Tanggungjawab dalam memberi makan kepada kaum keluarganya sememangnya tidak pernah dilakukan, malah tetap diabaikannya. Si suami tidak menjalankan perintah tuhan selayaknya, membuang tanggungjawab keluarga dalam pemberian nafkah. Si isteri melayan suami dengan hal yang tidak layak, tidak melakukan tanggungjawab penting sebagai seorang ibu atau bapa kepada anak- anak mereka. Masing- masing punya cerita dan sejarah yang menjengkelkan..
menderhakai dan mengkhianati kepercayaan sesama mereka. Mula mempersendakan hubungan suami isteri dihadapan orang lain dan melakukan kekerasan terhadap pasangan mereka. Mula menggunakan kepercayaan karut dan khurafat untuk menuntut hak yang tidak semestinya layak diterima. Si kekasih atau tunangan masing- masing yang kononnya sudah bertanggungjawab sesama sendiri berulangkali melaku sumbang membolos harga diri dengan selamba. Para keluarga hanya berdiam diri terhadap perkara yang dinoda...sibuk terhadap perebutan tinggalan pusaka untuk kepentingan diri masing masing sehingga melupakan darah sama yang mengalir di pembuluh darah..hanya terlihat uwang..wahai hati yang kotor itu...kemudiannya mula mati perlahan lahan...

HATI YANG MATI PADA MASYARAKATNYA..

Tidak menyedari atau arif mengenai sosial manusia pada zaman kini dan lampau. Tidak semestinya mewarisi sumbangan Galileo, Copernicus atau Ibnu Sina..tetapi mestilah menyamai sumbangan para nabi atau pemimpin agama yang berjuang mentransformasikan struktur fundamental pada zaman dahulu. Tidak dapat berkomunikasi dengan rakyat dan memberi tenaga barudalam kesedaran rakyat melalui era yang mereka hidup. sehingga kini hal ini tetaplah berlaku pada manusia yang tidak celik iaitu hati yang mati pada masyarakatnya.

Monday, June 6, 2011

Sedarilah wahai muslim, dengan ilmu yang sedikit

Banyak bahan bacaan dan buku-buku yang baik diruangan ini. Namun hampir kesemuanya boleh didapati di internet. Cuma beberapa kitab yang tidak dapat dikesan atau sudah hilang di telan zaman sahaja tidak kelihatan sekalipun dilayari melalui jaringan tanpa sempadan. Inilah penyebab para ilmuan kini terkilan kerana gagal memperoleh intipati hebat kandungan dalaman manuskrip lama itu. Malah dengan ilmu yang telah kurang ini juga manusia masih alpa dan tidak mempedulikan untuk pertambahan ilmu dalam dada.

Kepentingan ilmu ini hanya disedari oleh manusia yang punya sifat ingin tahu sahaja. Demikian itu, amatlah sedikit kalangan penuntut ilmu yang cintakan ensiklopedia ilmu yang sememangnya telah diwajibkan terutama buat seluruh muslim amnya.

Apa yang lebih menghayat hati bukanlah buku atau manuskrip lama dari ilmuan barat sahaja yang kita terkeliru kesan kehilangannya bahkan kitab-kitab dari ilmuan Islam yang sangat penting untuk diteroka dan diaplikasikan oleh umat Islam ini yang paling banyak kesan kehilangan dan kemusnahannya. Dimana, apabila dibuat anggaran rawaknya, manuskrip bersejarah ini lupus melalui perang, bencana alam serta rancangan jahat yang diaturkan oleh sebilangan pihak yang tidak bertanggungjawab. Ya, punya propaganda dan agenda tidak bermoral tuk menakluki keseluruhan ilmu. Merekalah penyebab kemusnahan kitab yang dikeluarkan dari ilmuan Islam agung hilang ditelan zaman dengan sekelip mata.

Imam Abu Daud adalah salah seorang tokoh yang paling banyak meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Beliau juga merupakan salah seorang ilmuan hadith yang kehilangan dan tidak dapat dikesan kitab-kitabnya dewasa ini. Dan inilah kenyataan betapa kita didalam kerugian. Ia sememangnya paling penting untuk kita dalami sebagai seorang Islam, memperoleh ilmu yang berkaitan dengan bekalan kehidupan kita yang terarah kelaluan sana.

Dengan ilmu yang sedikit ini jugalah kita sebagai muslim dapat melihat betapa tingginya penghargaan Allah Azzawajalla berikan ini sehingga hati kita bertindak dan diselubungi rasa penghormatan dan kebesaran kepada Allah kerana memberikan kita peluang mengenal dan mendalami ilmu pengetahuan. "....Tidak luput dan pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah"(surah yunus: 61). Didalam surah ini tentulah Allah s.w.t membiaskan ilmu pengetahuan yang ada padaNya amatlah luas dan salah satu yang diberikan panduan ilmunya adalah melalui al Quran.

Memetik hadith riwayat Imam Abu Daud, melalui Sunnan Abu Daud yang menyentuh permasalahan feqahnya yang masih menjadi rujukan sarjana Islam dalam tuntutan ilmu pengetahuan ada menyebutkan bahawa "Ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak meninggalkan wang dinar atau dirham, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Sesiapa yang mendapatkannya nescaya dia memperoleh bahagian yang paling banyak".

Lihatlah..dengan satu hadith ini sahaja punya banyak maksud dan mujurlah masih tersisa buku unggul tinggalan tokoh hadith Imam Abu Daud ini. Antara kitabnya yang masih kekal berbekal adalah (Sunan Abu Daud, al Marasil, al Masa'il dan Ijabatuhu'an Su'alat Abi Ubaid al Ajuri, Risalah ila Ahli Makkah,Tasmiyah al Ikhwan, Kitab al Zuhd). Dimana kitab kitab ini yang masih bernilai dan diwarisi turun temurun lewat hari ini. Kelebihan kepada para sarjana dan ilmuan hadith adalah sudah memadai untuk salah seorang dari mujtahid mengeluarkan sesuatu hukum dalam permasalahan feqah. Kitab hadis yang sangat penting ini terdapat hadith Sahih, Hasan dan Da'if.

Moralnya, ambillah peluang untuk mendalami apa jua ilmu yang dapat menanggung kita menuju ke alam yang kekal.