Wednesday, February 23, 2011

Bertasbih padaNya

'Yusabbihulahu ma fissama wa ti wal ardi (bertasbihlah kepadanya apa yang ada dilangit dan dibumi' surah al hasyr ayat; 24.

'ya tuhanku sesungguhnya tulangku lemah kepalaku telah ditumbuhi uban...'

'sesungguhnya kami telah jadikan syaitan2 sebagai wali bagi orang yang tidak beriman' (surah al a'raf ; ayat 27)

'sesungguhnya syaitan bergerak diperedaran darah anak adam. oleh kerana itu, himpitlah ia peredarannya dengan puasa'; Riwayat al Bukhari & muslim

No comments: